Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "čvrstoća materijala pri dinamičkom opterećenju". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj
ČVRSTOĆA MATERIJALA PRI DINAMIČKOM OPTEREĆENJU
1. UDARNA ČVRSTOĆA ILI ŽILAVOST MATERIJALA.................................................1-5
2. ČVRSTOĆA MATERIJALA PRI CIKLIČKI PROMJENLJIVOM OPTEREĆENJU........6
2.1. VRSTE CIKLIČKI PROMJENLJIVIH OPTEREĆENJA...........................................6-8
2.2. POJAVA UMORNOSTI MATERIJALA..................................................................9-22
2.3. UTJECAJ RAZNIH FAKTORA NA TRAJNU DINAMIČKU ČVRSTOĆU........22-24
2.4. PRORAČUN ČVRSTOĆE PRI PROMJENLJIVIM NAPREZANJIMA...............25-27
3. LITERATURA......................................................................................................................28
ČVRSTOĆA MATERIJALA PRI DINAMIČKOM OPTEREĆENJU
UDARNA ČRVRSTOĆA ILI ŽILAVOST MATERIJALA
Udarna čvrstoća ili žilavost materijala utvrđuje se ispitivanjem jednokratnim trenutnim opterećenjem,udarom. Pritom se mjeri energija potrebna za razaranje uzorka. Ima više postupaka određivanja udarne čvrstoće,od kojih su najpoznatiji Charpyjev postupak i Föpplov postupak.
Charpyjev postupak
Ispitivanje se obavlja na uređaju koji se naziva Charpyjevo klatno (sl.1.a). Uzorci za ispitivanje prizmatičnog oblika,kvadratnog presjeka sa zarezom u sredini,propisanih dimenzija zareza i uzorka u cjelini,izlažu se udarnom opterećenju na savijanje (sl.1.b). Klatno s točno određenom masom slobodno pada s početne visine h1, udara po sredini uzorka i nakon loma uzorka dolazi u konačni položaj određen visinom h2. Razlika potencijalne energije klatna jest G (h1-h2),gdje je G
Slika 1
težina klatna,a jednaka je energiji potrebnoj za razaranje uzorka. Obično se mjere kutovi početnog i krajnjeg položaja klatna,pa je energija za razaranje uzorka:
W = G ∙ r (cos α2-cosα2) (1.1.)
Udarna čvrstoća ili žilavost materijala ak definirana je tzv. specifičnom energijom prijeloma po jedinici površine:
ak = EMBED Equation.3 [J/m2] (1.2.)
gdje je A0 površina poprečnog presjeka uzorka na mjestu zareza.
Iskustvo pokazuje da se pri udarnim opterećenjima materijal ponaša znatno drukčije nego pri statičkim opterećenjima,napose s obzirom na koncentraciju naprezanja,temperaturu uzorka,te neka temeljna svojstva materijala. Stoga se za takva ispitivanja uzorci zerezuju kako bi se koncentriralo naprezanje i pokazala tzv. osjetljivost na zereze,koja je kadšto presudna za ponašanje materijala. U okolici zareza dolazi do pojave koncentracije naprezanja i višeosnoga stanja naprezanja pri kojem je onemogućeno stvaranje plastičnih deformacija,tako da uzorak sa zarezom ima krhki lom.
Tim se postupkom,zapravo,poveća razlika u žilavosti između materijala u krhkome i elastoplastičnome stanju.
Za utvrđivanje važnog svojstva žilavosti materijala ispituju se tri iste epruvete na propisanoj temperaturi, pri čemu ne smije biti veće rasipanje vrijednosti od 30% u odnosu na minimalnu propisanu vrijednost ( samo jedna od njih može imati nižu vrijednost ). U standardima za prijem i isporuku metalnih materijala propisane su minimalne srednje vrijednosti udarne čvrstoće materijala.
UTJECAJNI FAKTORI NA ŽILAVOST MATERIJALA
Na žilavost materijala utječe niz faktora kao što su :
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta