Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brak i seksualnost u religijama". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
Uvod 2
1. SEKSUALNOST I BRAK U JUDAIZMU 3
1.1. Brak i položaj žene u braku 4
1.2. Obredna čistoća i seksualnost u braku 6
1.3. Predbračni, vanbračni odnosi i preljuba 7
1.4. Homoseksualnost 7
1.5. Incest, prostitucija i perverzije 8
2. BRAK I SEKSUALNOST U ISLAMU 9
2.1. Prava i duznosti u braku 11
2.2. Bračni problemi i rešenja 11
2.3. Razvod braka 12
2.4. Islam i seksualnost 13
2.5. Homoseksualizam i lezbejstvo 15
3. BRAK I SEKSUALNOST U HRIŠĆANSTVU 16
3.1. Zloupotreba seksa, odnosno preljuba je greh! 18
3.2. Razvod i ponovni brak 18
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20
Uvod
Religija predstavlja veliki uticaj na svakog pojedinca. Religija ima za cilj definisanje moralnih pravila u seksualnom odnosu. Prema religijskim shvatanjima seksualni odnos ima isključivi cilj, a to je produženje vrste. Svaki drugi oblik seksualnog odnosa predstavlja amoralno ponašanje. Tako je i razumljivo zašto se homoseksualizam, seks tokom menstruacije, kontracepcija i seksualni odnos radi užitka smatraju nedopustivima u verskom smislu i predstavljaju kršenje moralnih (verskih) normi.
Šta islam, judaizam i hrišćanstvo imaju da kažu o seksu? Odgovori se razlikuju najviše od toga koga ste pitali. Svaka religija ima vrlo izraženu i jasno podeljenu hijerarhiju od fundamentalista do onih koji samo uživaju u prazničnoj trpezi. Kako se svetske religije odnose prema pitanju seksualnosti? U čemu su slične, a u čemu se razlikuju?
Budući da je seksualnost jedan od temeljnih elemenata u međusobnim odnosima ljudi u društvu, najveći broj religija poklonio je ovom pitanju pažnju, nastojeći odrediti pravu ulogu seksualnosti, te uskladiti je sa svojim verovanjima i vrednosnim sistemima. Različite religije imaju različite zbirke pravila u odnosu na ljudsku seksualnost. Kako su se  pogledi na seksualni moral s vremenom menjali, tako su se i usklađivali kodeksi ponašanja u odnosu na seksualnost, mada ne drastično, jer većina religija shvata svoje temeljne spise ('svete spise') uglavnom dogmatski.     
Pogledi različitih religija na seksualnost široko variraju, od stavova da su seksualnost i telesnost izričaji zla, pa sve do verovanja da je seks najviši izraz božanskoga. Prema tome, pogledi na seksualnost mogu varirati i među različitim denominacijama jedne religije.
 
SEKSUALNOST I BRAK U JUDAIZMU
Seksualnost u judaizmu je omeđena naredbom «Plodite se i množite!» (Stvaranje, 1:28), te zabranom rasipanja semena. Stajališta prema mnogim pitanjima koja seksualnost donosi podeljena su s obzirom na to da li je tumačeno sa stajališta ortodoksnog, konzervativnog ili reformističkog judaizma, pri čemu su ortodoksna najstroža i najkonzervativnija, a reformistička najliberalnija i najblaža. Ortodoksni judaizam zahteva strogu podelu na polove, te strogu podelu uloga u društvu na polove, dok je reformizam u svojoj liberalnosti prerastao u uniseks kulturu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta