Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "EU u oblasti zaštite životne sredine". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Akreditacija: Ministarstvo prosvjete i kulture RS broj: 6-01-353/05; registracija, Osnovni sud Banja Luka. Tel: 00387 (0) 51 349 580 fax: 349-581; dekanat: 00387 (0) 51 349 582, Management 322 850, Odjeljenje u Bijeljini 00387 (0) 55 225 999; Odjeljenje u Travniku 00387 (0) 30 517 454
Predmet: Evropska Unija
SEMINARSKI RAD
EU u oblasti zaštite životne sredine
Banja Luka decembar 2008 godine
Sadržaj:
Uvod 3
Ukratko o Evropskoj uniji 3
Status 3
Pravna osnova 4
Trenutna pitanja 4
Institucije EU 5
Sjedišta institucija EU 5
Metode 5
Države članice i proširenja 6
Buduće članice, ostale zemlje 7
Zaštita životne sredine 7
Reciklaža, refundiranje i naftni derivati 10
Propisi koji se primijenjuju u državama članicama 11
EU zakonodavstvo u oblasti zaštite životne sredine 11
Asquis communitaire 12
Pravo EU u oblasti životne sredine 12
Sadržaj EU zakonodavstva okoline po sektoru 13
Horizontalni sektor 13
Kvalitet vazduha 13
Upravljanje otpadom 13
Zaštita vode 13
Zaštita prirode 14
Kontrola industrijskog zagađenja i sprečavanja rizika 14
Hemikalije i modifikovani organizmi: 14
Buka 14
Nuklearna sigurnost i zaštita od radijacije 14
Civilna zaštita 14
Institucije u oblasti zaštite životne sredine 14
Literatura 17
UVOD
UKRATKO O EVROPSKOJ UNIJI
Status
Europska unija je najmoćnija regionalna organizacija koja trenutno u svijetu postoji. Kao što se iz prethodnog može viđeti, u nekim oblastima gđe su države članice svoj suverinitet prepustile Europskoj uniji, može se reći da je Europska unija federacija ili konfederacija. Unija nema pravo da premjesti dodatna ovlašćenja drugih članica na sebe bez dopuštenja određene članice. Isto tako, određeni broj članica rukovodi samostalno svojim politikama od nacionalnog interesa, kao što su inostrani poslovi, odbrana, valuta. Zahvaljujući ovakvom ustrojstvu, Europska unija se ne može definisati ni kao internacionalna organizacija ni kao konfederacija ili federacija. Moglo bi se reći da je sui generis cjelina. Trenutni i budući status Europske Unije je predmet velike političke pažnje unutar nekih članica EU.
Pravna osnova
Trenutna pitanja
Glavna pitanja s kojima se Evropska unija u ovom trenutku bavi jesu njeno proširenje na jug i istok, odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, revizija pravila Pakta za stabilnost i ratifikacija Ustava Evropske unije od država članica. Prva carinska unija, koja se izvorno zvala Evropska ekonomska zajednica, osnovana je Rimskim ugovorom 1957, a implementirana 1. januara 1958. Kasnije se promjenila u Evropsku zajednicu, koja je sada "prvi stub" Evropske unije. EU se razvila od trgovačkog sistema do ekonomskog i političkog partnerstva.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta