Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ciljni marketing i glavni koraci u ciljnom marketingu". Rad ima 26 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Srednja ekonomska škola, Sarajevo
SEMINARSKI RAD
Tema br 13. Ciljnji marketing - segmentiranje tržišta
Pitanja za odbranu seminarskog rada:
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
Ocjena iz pismenog rada ______________
Ocjena iz usmene odbrane rada ______________
Zaključna ocijena iz seminarskog rada ______________
Učenik Selma Nuhić III4
Sarajevo, mart 2010
Ciljni marketing i glavni koraci u ciljnom marketingu
Glavni koraci su:
Segmentiranje tržišta
Identifikovati osnove za segmentiranje tržišta
Segmentiranje tržišta kao proces dijeljenja tržišta na zasebne grupe kupaca koje mogu zahtjevati odvojeno proizvode ili marketing mix-e.
Ciljanje tržišta
- razviti mjere za privlčnost segmenata
- odabrati ciljni segment
Ciljanje tržišta je proces ocjenjiavanja privlačnosti svakog segmenta tržišta i odabiranje jednog ili všse segmenata za ulazak.
Pozicioniranje tržišta
Razviti pozicioniranje za svaki ciljni segment
Razviti marketing mix za svaki ciljni segment
Pozicioniranje tržišta je korištenje varijabli marketing mix-a, u različitim kombinacijama, kako bi se ponuda jedne kompanije učinila različitim od konkurencije.
Segmentiranje trzista
Pojam i cilj segentiranja tržišta
šta je tržište? Riječ tržište je vjerovatnije jedna od najčešće korištenih riječi u marketingu. Upravo zbog toga teško je definisati. često čujemo da se govori o tržištu dječije hrane, o svjetskom tržištu, o tržištu zlata. O regulisanom tržištu... u svakom od ovih primjera, pojam tržište ima drugo značenje, za jedne označava skupinu ljudi koji tršse neki proizvod, za druge određeni geografski prostor, ili uslove pod kojima se obavlja razmjena i određuju cijene različitim dobrima.
Kad govorimo o tržištu, mislimo na tržište određenog prozvoda ili usluge. Da bi postojalo tržište za neki proizvod nužno je da budu sitovremeno ispunjeni sljedeći uslovi:
Postojanje potrebe ili želje da se ona zadovolji tim proizvodima
Postojanje kupovne moći za nabavku proizvoda
Postojanje spremnosti/voljnosti da se kupi proizvod
Sposobnost, odnosno ovlaštenje za kupovinu
Zašto je bitno da svi ovi uslovi budu kumulativno ispunjeni pokazat ču vam na sljedecim primjerima:
Mnogo ljudi imaju potrebu i žele luksuzni automobil, no malo ih je koji si ga mogu prištiti,
Djeca su veliki potrošaći raznih proizvoda, ali se rijetko pojavljuju kako kupci, jer nemaju sposobnost za kupovinu,
Mnogo je ljudi koji mogu platiti ulaznice za pozorište, ali su dvorane i dalje prazne, jer ne postoji želja za posjećivanjem pozorišnih predstava.
Ukratko mozemo reči da je tržište za neki proizvod čine ljudi koji idjele istu porebu i žele je zadovoljiti tim proizvodom, a raspolažu dovoljnom količinom novca koju su spremni i sposobni potrošiti za dati proizvod. Međuti, i ovako određeno tržište nije dovoljno precizno jer se često kupci istog proizvoda međusobno jako razlikuju, kako u svojim ličnim karakteristikama, tako i u pogledu zahtjeva koje traže od proizvoda. Da bi marketing ponuda bila uspješna nužno je istražiti preferenciju kupaca i prilagoditi im se.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta