Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Rekonstrukcija gradova u SAD". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Садржај:
Увод..........................................................................................................3
Разрада.....................................................................................................5
Особености реконструкције великих градова.......................5
Увођење функционалних и грађевинских зона.....................8
Етапе развоја урбанистичког пројектовања..........................8
Стварање друштвених центара.................................................9
Закључак..................................................................................................10
Литература...............................................................................................11
УВОД
Процес реконструкције градова у Сједињеним Америчким Државама почиње на источној обали у 19. веку. Тада се од малих сеоских насеља формирају великом брзином џиновски градови. Долази до повећавања броја становника, што проузрокује тежњу да се градови реконструишу и учине лагоднијим за живот.
Долази до развијања саобраћајне мреже, што је омогућавало лакшу комуникацију између градова. Чак и они неразвијени делови државе, почињу да утичу на економски развој земље, а градови источној обали постају административни, трговински, индустријски и саобраћајни центри. Градови су се изграђивали без икаквих законских ограничења у 19. веку и почетком 20. века. Због огромне густине и изградње у центрима великих градова настајали су проблеми у саобраћају.
На самом почетку 19. века, у узаним улицама Америке биле су ниске зграде, свега неколико спратова, да би крајем истог, и почетком 20. века биле грађене много више зграде, тзв. облакодери.
РАЗРАДА
Последица сталног досељавања становништва на територију САД-а довели су до убрзаног раста градова, а класичан пример за то је Чикаго, који је 1833. године био село од 150 становника,да би 1850. године постао град са 30 000 становника, а већ 1890. године Чикаго спада у ретке милионске градове на свету са преко 1,000 000 становника. Постанак Сан Франциска изазвало је откриће злата 1848. године који је већ следеће године имао 25.000 становника.
Средином 19. века, широка железничка мрежа простире се по великој територијом Сједињених Америчких Држава. 1840. године, железница је стигла до централне равни и била је веза између територија на Атлантику са Мисисипијем. Долином те пруге, оснивају се нови градови у којима долази до наглог пораста становништва. Грађене су монтажне куће, па су становници могли чак да се премештају на боље место, ако им претходно није било одговарајуће.
Скупо земљиште у центрима великих градова довело је до изградње висикоспратних пословних зграда. У Чикагу, је 1883. године, подигнута прва десетоспратна зграда House Insurance.
Центар пословног живота града Њујорка било је полуострво Менхетн. Његов издужен облик, довео је до тежње да се скупо земљиште максимално искористи грађењем многоспратних зграда, али за њихове висине нису постојала ограничења законом. На јужном делу Менхетна,1889. године, дошло је до збијања облакодера, а 1908. године изграђена је и највиша зграда на свету, Woolworth Biulding, која има 51 спрат и висока је 240 метара.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta