Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Japanske organizacije". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
Uvod...................................................................................... 2
Specifičnosti razvoja Japana................................................. 3
Ljudski faktor kao najvažniji činilac uspeha......................... 4
3.1. Radni kvaliteti.................................................................... 4
4. Principi japanskog modela menadžmenta............................. 7
4.1. Donošenje odluka konsenzusom......................................... 8
4.2. Doživotno zaposlenje.......................................................... 8
4.3. Kazein metod...................................................................... 9
4.4. Princip senioriteta............................................................... 9
4.5. Lojalnost.............................................................................. 10
5. Tehnologija Japana................................................................ 11
6. Prednosti i nedostaci japanskih organizacija......................... 15
7. Zaključak............................................................................... 18
8. Literatura............................................................................... 19
UVOD
Japan je jedna od najrazvijenijih zemalja. Tu reputaciju koju je stekao često prate priče o japanskoj ekonomiji u čijoj osnovi zapravo leži priča o japanskoj organizaciji i njenom menadžmentu, koja zauzima veoma visoko mesto među organizacijama u međunarodnim okvirima. Japanska organizacija je veoma interesantna i za mnoge je nepoznata, ali i oni koji su je na neki nacin upoznali, ne razumeju je u potpunosti.
U savremeno doba, organizacije vode menadžeri sa veoma visokim i stručnim znanjem tako da se menadžent prožima kroz organizacije. Japanska organizacija odlikuje se menadžmentom koji se sve više izučava i predaje na fakultetima i univerzitetima širom sveta i to zbog svojih utemeljenih principa i strategija koji su postali popularni širom sveta. Kako je funkcionisanje japanskih organizacija postalo toliko popularno, njene osnove pokušavaju i ostale zemlje inplementirati u svoje poslovne i radne organizacije.
Japanske organizacije svoje temelje kriju i japanskoj kulturi i njenim tradicionalnim vrednostima. Menadžerska kultura u Japanu, koja je poznata kao takva, na Zapadu se primenjuje u velikim kompanijama i korporacijama.
U japanskim industrijskim odnosima razvija se poseban sistem organizacije rada i menadžmenta, koji se bitno razlikuje od evropskog i američkog. To nisu samo organizacione forme, već i novi modeli radne motivacije. Ključni faktor motivacije ogleda se u mogućnosti kreativnog angažovanja svih radnika kroz inovativne grupe. Svaki radnik zna da, ako želi, može učestvovati u poboljšanju radnih uslova i proizvodnje kroz već pomenute grupe. Takođe je svestan činjenice da, iako je samo mali zubac u ogromnom sistemu zupčanika, njegov predlog biće razmatran na svim nivoima kompanije.
SPECIFIČNOSTI RAZVOJA JAPANA
Ekonomski razvoj Japana počeo je samo par godina posle Drugog svetskog rata, ali je Zapad ovaj razvoj, kao opasnost za svoju prisutnost na svetskom tržištu, uvideo tek krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog veka.
Jedna od početnih snaga Japana ogledala se u sposobnosti adaptacije zapadnih naučnih i tehnoloških dostignuća za potrebe vlastite privrede. Kružoci kvaliteta ( quality circles), proizvodnja bez grešaka – otpada ( "zero defect movement"), totalna kontrola kvaliteta i blagovremeno snabdevanje proizvodnih traka ( "just – in - time") su neki od elemenata koji su primereniji japanskom socijalnom i kulturnom kontekstu, nego angloameričkom. Takođe su to elementi koji čine ono što se naziva umetnošću japanskog menadžmenta.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta