Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dekrtov pristup filozofiji i prirodnim naukama". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.DEKARTOV PRISTUP FILOZOFIJI I PRIRODNIM NAUKAMA
Međutim, za tako nešto mora da postoji izvesna sličnost među naukama, kako bi se stvorila mogućnost primene jedinstvene metode na sve njih. Ali to za Dekarta ne predstavlja problem, jer on smatra da sve nauke u krajnjoj liniji čine jednu nauku i da postoji opšta naučna metoda, koja je primenjljiva na sve, što je sušta suprotnost srednjoivekovnih Aristotelovaca, koji su verovali, da različiti predmeti zahtevaju različite metode u različitim naukama.
Dekartov osnovni cilj nije bio da stvori jednu novu filozofiju, već da stvori izvesnu dobro uređenu i sveobuhvatnu naučnu filozofiju, koja će omogućiti da se upotrebom prave metode otkrije do tada nepoznate istine, što je, ipak novina i bitna razlika od sholastičke logike, koja je služila samo za objašnjavanje već poznatih stvari.
No, pre nego što se na neku oblast utvrđivanje istinskog znanja primeni ova metoda, potrebno je podvrgnuti sistematskoj sumnji.
METODSKA SUMNJA
Da bismo mogli da otkrijemo ono što je ne sumnjivo, i što može da služi kao osnova ya izgradnju nauke, moramo sistematski da podvrgnemo sumnji sva stanovišta koja smo već imali. Dekart smatra da je sumnja, u sve što bi se moglo sumnjati, pretpostavka traganja za apsolutnom izvesnošću. Pri istraživanju istine, on odbacuje kao apsolutno lažno sve ono što može zamisliti i za najmanju osnovu za sumnju, da bi tako video da !i posle toga ostaje bilo šta u njegovim uverenjima, što je potpuno nesumnjivo.
Sumnja je, u stvari, faktor odstranivanja i čišćenja svih nejasnih, mutnih i haotičnih postavki u našoj svesti. Treba izbegavati svako predubedenje, svako prenagljivanje i neprovereno donošenje suda, a prihvatati samo ono što naš razum smatra jasnim i razgovetnim, takvim da nema više nikakvih povoda da u to posumnjamo.
Metodska sumnja predstavlja osnovnu polaznu tačku u istraživanju. Ona ima za osnov kritičko -skeptičko prilaženje svemu što se proučava i razmatra i konstutivni je momenat Dekartove metode. Osnovni: je metodski instrument spoznaje i kreće se od apsolutne negacije do postavljanja osnovnih pozitivnih istina, kojima će Dekart sagraditi čitav svoj sistem. Ona je svakako neodvojivi deo i sastavni element svake kritičke misli. Treba sve srušiti kako bi se počelo potpuno iznova i stvorila takva naučna metoda, pomoću koje će se pronaći i spoznati istine, tako evidentne, da u njih više nećemo moći sumnjati.
Dekart je smatrao da sumnje imaju teorijski karakter, ali i to, da se njom nikako ne bismo trebali voditi u životu, jer u njemu se često dešava da smo primorani da sledimo mišljnja koja su samo verovatna.
DEKARTOVA METODA PRAVILNOG UPRAVLJANJA UMOM
Svoje učenje o metodi dekart je izložio u svojim delima, prektična i jasna pravila rukovođenja duhom u istraživanju istine „Rasprava o metodi pravilnog upravljanja umom i traženje istine u naukama". Metodu čine niz izvesnih i lakih pravila koja treba da nam obezbede izvesnost i istinitost bez uzaludnog trošenja duhovnog napora. Dekart smatra da nije dovoljno imati samo dobar duh, već da je glavno dobro ga primetiti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta