Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Diskontinuiranost opterećenja". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Univerzitet u Sarajevu
Fakultet Sporta i Tjelesnog Odgoja
Metodika sportskog treninga
Seminarski rad
Diskontinuiranost opterećenja
Eman Kahvedžić doc.dr.Emir Pašalić
Sarajevo, maj 2010
SADRŽAJ
UVOD (Zakonitosti sportskog treninga) 3
KONTINUIRANOST OPTEREĆENJA 4
DISKONTINUIRANOST OPTEREĆENJA 5
TRENING MAKSIMALNE JAKOSTI 6
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 8
UVOD (Zakonitosti sportskog treninga)
U zakonitostima sportskog treninga, koji integralno prikazuju njegovu specifičnost, kao posebnog oblika procesa, ubrajaju se: jedinstvo čovjeka i njegove okoline, funkcionalna uzajamna veza organa i sistema u organizmu, zavisnost opterečenja za vrijeme treninga od funkcionalnih i adaptacionih mogućnosti organizma, usmjerenost ka višim pokazateljima specijalnog usavršavanja, jedinstvo opšte i specijalne pripreme sportaša, neprekidnost (kontuiranost) procesa treninga istaknutom u zbijenom režimu opterećenja i odmora, postepeno i maksimalno povećanje zahtjeva na treninzima, talasastost dinamike opterećenja, cikličnost treninga i dr.
Iako se ove teorijske postavke u oblasti sportskog treninga najčešće nazivaju principima ili zakonitostima, one često ne mogu dovoljno konkretno ukazivati na optimalne puteve i uvjete njihove realizacije, koji bi sa velikom sigurnošću mogli garantovati najviša praktična dostignuća, jer su još uvjek u fazi naučnog istraživanja i provjeravanja. Za sada se sa sigurnošću može reći da je u okviru njih sadržana njihova suština, koju je na egzaktan način teško objasniti, ali se po njima mora tako raditi jer su proizašli i potvrdili se na bazi višegodišnjih stečenih iskustava.
Pokazne osnove procesa sportskog treninga potrebno je detaljnije upoznati, jer one predstavljaju značajan doprinos na osnovu kojih su vršeni pokušaju različitih konstrukcija zakonitosti sportskog treninga. Ove zakonitosti u praksi se konstantno razrađuju, analiziraju i potvrđuju, a to su: usmjerenost treninga, adaptivnost treninga, kontinuiranost opterećenja, diskontinuiranost opterećenja, prepokrivanje opterećenja, cikličnost treninga i neistovremenost (heterohronost) treninga.
Naš zadatak u ovoj prezentaciji jeste da utvrdimo zakonitosti ili principe diskontinuiranosti opterećenja sa praktičnim pokazateljima u treningu. Prije toga moramo utvrditi problem kontinuiranosti opterećenja i njegove posljedice na organizam sportiste, a i prepokrivanje opterećenja da bi za rezultat imali veću radnu sposobnost u takmičarskom periodu.
KONTINUIRANOST OPTEREĆENJA
Da bismo naučili šta je to diskontinuiranost (obaranje) opterećenja, moramo shvatiti princip kontinuiranosti (doziranja) opterećenja i kakav uticaj ostavlja na organizam sportiste. U narednim rečenicama naše prezentacije ukratko ćemo prikazati zakonitost doziranja opterećenja sa intervalima odmora.
Kontinuiranost porasta radne sposobnosti u procesu sportskog treninga može se osigurati postepeno doziranim opterećenjima, odgovoarajućim intervalima odmora koji moraju biti optimalni, kako bi došlo najprije do oporavka organizma sportiste, a zatim i do povećanja radne sposobnosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta