Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Historijski razvoj Zimskih olimpijskih igara". Rad ima 32 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU
NASTAVNIČKI FAKULTET
ODSJEK SPORT I ZDRAVLJE
HISTORIJSKI RAZVOJ ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGARA
(SEMINARSKI RAD)
Mostar, 2008.
SADRŽAJ
1. Uvod……………………………………………………………………………………3
2. Obrada teme…………………………………………………………………………...5
2.1. Historijski razvoj Zimskih olimpijskih igara…………………………………..5
2.2. ZOI u Sarajevu 1984............................................................................................19
2.3. Moderne ZOI………………………………………………………………...….23
3. Zaključak……………………………………………………………………………..30
4. Literatura…………………………………………………………………………..…31
1. UVOD
Olimpijske igre (eng.Olimpic Games) su natjecanja koja su se oržavala u Olimpiji svake četvrte godine.Od četiri poznatih grčkih antičkih igara,Olimpijske igre su najpoznatije,a vjerovatno i najstarije.Podaci na kojima se temelji rekonstrukcija postanka i razvitka tih Igara veoma su nepouzdani i oskudni.Znanstveni pristup tom predmetu moguć je jedino zu neprestano ograđivanje da su podaci samo predpostavke temeljene na nešto arheoloških ostataka,izvodaka iz djela starih pisaca ili napisa na umjetničkim djelima ,koji takođe govore vrlo malo.Olipijske igre održavale su se u Olimpiji,svetištu i popratnom naselju u kraju Elis zapadnom dijelu grčke pokrajine Ahaje na Peloponezu. Isprva održavane samo u staroj Grčkoj, Olimpijske su igre oživljene krajem 19. vijeka djelovanjem francuskog humaniste i zanešenjaka baruna Pierre de Coubertina. Na njegov prijedlog 23. juna 1894. god. u Parizu je osnovan Međunarodni olimpijski odbor. Prve Olimpijske igre modernog doba održane su 1896. godine u Ateni.
Slika 1. Pierre de Coubertin
Iako su neki zimski sportovi bili zastupljeni na Olimpijskim igrama početkom 20-tog vijeka dolazi do potrebe osnivanja posebnih Zimskih olimpijskih igara. 1924. godine u Chamonixu u Francuskoj pod pokroviteljstvom MOO-a u sklopu VIII Olimpijskih igara u Parizu prvo organizirana “Međunarodna sedmica zimskih sportova” koja je postigla veliki uspjeh pa je iduće, 1925. godine MOO odlučio ustanoviti posebne Zimske olimpijske igre koje će se održavati neovisno o Ljetnim olimpijskim igrama.
Na zasjedanju MOO-a 1926. godine odlučeno je da se sportska priredba održana u Chamonixu 1924. računa kao prve Zimske olimpijske igre. Do 1992. godine i Ljetne i Zimske olimpijske igre održavane su u istoj godini da bi ih od tada MOO razdvojio zbog glamuroznosti olimpijskog programa ali i zahtjeva moćnih TV kuća. Zbog toga su prve iduće Zimske olimpijske igre održane 1994. godine u Lillehamerru u Norveškoj.
Stalni sportovi na Zimskim olimpijskim igrama su alpsko skijanje, skijaško trčanje, umjetničko klizanje, bob, hokej na ledu, nordijska kombinacija, skijaški skokovi, brzo klizanje, curling i snowboard.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta