Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Automatske vage i brojači komada". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


JU.MAŠINSKO-SAOBRAĆAJNA 28.12.2009.god.
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA
BIHAĆ
SEMINARSKI RAD
Automatske vage i brojači komada
Radi:
UVOD
Automatske vage i brojači komada se primjenjuju u različitim sistemima transporta unutar tvornica i tvorničkih postrojenja, ali isto tako najviše se primjenjuju u komisionim sistemima i pri komisioniranju kao jedan od osnovnih faktora kako bi se roba, vagala prebrojala pogotovo u automatskim skladištima.
U radu ćemo razmotriti proces komisioniranja, logističke procese, zatim ulogu vage i brojača komada u komisionim sistemima kako bi dočarali njihovu funkciju.
Komisioniranje u zakrčenom skladištu.
KOMISIONIRANJE
Komisioniranje označava proces koji se realizuju u skladištima komadne robe i uključuje sve aktivnosti koje prate izdvajanje traženog asortimana robe prema vrsti i količini u cilju ispunjenja korisničkih narudžbina. U okviru skladišnih procesa komisioniranje ima posebno mjesto. Postoji više razloga koji potkrepljuju
ovu tvrdnju:
- Analize provedene u tipičnim skladištima pokazuju da komisioniranje predstavlja vrlo često najskuplju i vremenski najobimniju aktivnost - troškovi komisioniranja često prelaze 50% ukupnih operativnih troškova skladišta, a prema nekim procjenama 60% radnog angažovanja u skladištu pripada ovim procesima. Pored toga kvalitet koje skladište pruža korisnicima u velikoj mjeri određen je kvalitetom realizacije procesa komisioniranja. -Komisioniranje je sve teže za upravljanje čemu dodatno doprinose prisutne nove filozofije i strategije u proizvodnoj i marketing sferi, a koje traže da se :
-Manje narudžbine isporučuju češće i sa većom tačnošću.
Kao rezultat ovoga pojavljuju se dodatni zahtjevi u oblasti performansi skladišta vezanih za proizvodnost, smještajni kapacitet i tačnost koje dramatično rastu.
Najčešći odgovor na ove narasle zahtjeve je povećanje angažovanja personala ili investiranje u automatizaciju, ali ni jedno ni drugo ne predstavlja uvijek baš najpogodnije rješenje. Na sreću postoje I druge mogućnosti koje povećavaju produktivnost komisioniranja bez povećavanja personala i bez značajnih investicionih ulaganja.
Slika 1. Prikaz skladišnih podsistema i karakterističnih tokova
LEGENDA
(1) Prijem,
(2) Prerada na ulazu,
(3) Uskladištenje,
(4) Skladištenje,
(5) Iskladištenje,
(6) Komisioniranje, i
(7) Pakovanje i otprema.
AUTOMATSKE VAGE
Primjenjuju se u velikim transportnim kompleksima ili tvornicama koje trebaju da vagaju svoju robu koja se transportuje.
Automatske vage se prvenstveno ugrađuju na transportnu traku ili linniju kako bi se automatski mjerila težina tereta. Automatske vage se često prave zajedno sa brojačima komada iako mogu biti odvojene od njih. Vaganje i odmjeravanje robe je uvijek bio ključan faktor u klasifikaciji i raspodjeli robe kako nebi došlo do neželjenih posljedica i zastajanja u pretovaru.
Pomjeranje granica organizacije pobjerile su se i granice različitih sredstava koje se primjenjuju, sam napredak tehnike je uveliko pomogao mogućnostima komisioniranja i razvrstavanja roba.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta