Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza kretanja robe u transportu". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


J.U MAŠINSKO – SAOBRAĆAJNA
TEHNIČKA ŠKOLA
BIHAĆ
SEMINARSKI RAD
Tema: Analiza kretanja robe u transportu
Učenik: Predavač:
Datum: 10.01.2010 god.
UVOD: KARAKTERISTIKE ROBE
Roba je sa svojim karakteristikama jedna od najbitnijih ulaznih veličina. Ona je definisana pojavnim oblikom, dimenzijama, fizičko-hemijskim karakteristikama (neutralnost, trpeljivost, agresivnost, pakovanje...), .... Posebno mjesto koje je vezano za robu je asortiman i količina. Pri tome količina se odnosi kako na nivo zaliha koje treba da se uskladi te, tako i na obim protoka svakog artikla kroz skladi te u definisanom vremenu.
Skladišna zona se prije svega opisuje predviđenim prostorom - geometrijskim oblikom - površinom, visinom, brojem etaža, i eventualno nekim drugim građevinskim karakteristikama. Sa građevinskog ,a i transportnomanipulativnih aspekta se prije svega mora definisati položaj ulaza izlaza, broj vrata i sl. jer oni mogu značajno da utiču na karakteristike zadatka. Pri tome, u skladištu se, u zavisnosti od karakteristika robe i tehnologije, sreće i odgovaraju a skladišna oprema (za korištenje visine, kondicioniranje, obezbjeđenje i dr. o kojoj ovdje neće posebno biti govoriti).
Slika 1.
PRIJEM I OTPREMA ROBE
Prije početka rada u skladišnom poslovanju potrebno je otvoriti potrebna materijalna/veleprodajna skladišta, odrediti metodu obračuna vrijednosti zaliha na skladištu i pripadajuće konte knjiženja. Potom mogu biti otvarane potrebne skladišne primke, izdatnice, otpremnice, povratnice, međuskladišnice, popisne liste, popisne razlike i razne odluke. Nakon unosa svaki skladišni dokument može biti ispisan na štampaču.
Knjiženje skladišnih dokumenata u financijskom knjigovodstvu ovisi o tipu pojedinog dokumenta. Neke dokumente, kao npr. otpremnice, obično nije potrebno knjižiti jer će potrebne promjene na stanjima knjigovodstvenih konta biti generirane knjiženjem pripadajućeg izlaznog računa, dok je npr. međuskladišnicu obično potrebno knjižiti kako bi se pravilno smanjio saldo konta jednog.
Prijemnice i otpremnice:
ANALIZA KRETANJA ROBE U TRANSPORTU
Analiziranje saobraćajnih procesa općenito dovodi do racionalizacije logističkih odnosa što dovodi do pospješavanja pretovara kao jednog od osnovnih faktora pri transportu robe. Analiza kretanja robe u transportu prestavlja kljucan faktor koji određuje i utječe na sam rezime razvitka saopraćajnog procesa i robnih logističkih struktura.
OSNOVNE FUNKCIJE ANALIZA KRETANJA ROBE U TRANSPORTU KOJE SU UVJETOVANE RAZLIČITIM TEOREMAMA O KRETANJU I PRORAČUNU SU:
Sadržajnost
Zaštita funkcija
Komunikaciona mogućnost
Korisnost
Dodjeljivanje količine
Unitizacija
Takođe možemo ih podjeliti na Primarne i sekundarne funkcije:
Zaštitna funkcija
Skladišna funkcija
Tovarna i transportna funkcija analiza kretanja robe
Sekundarne
Prodajna
Promotivna
Uslužna
Garancijska
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta