Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Geotehnička sidra". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SIDRA
Pri iskopu tunela kontinuirana stijenska masa postaje diskontinuirana, tj. prirodno troosno stanje naprezanja postaje dvoosno, što rezultira manjom čvrstoćom stijene. Sidra su primarna podgrada i ugrađujemo ih u stijensku masu kako bi je vratili u stanje troosnog tlaka te joj time povećali čvrstoću tj. stabilizirali iskop tunela. Postupak ugradnje sidara naziva se armiranje stijenske mase ili rock reinforcement. Koristimo ih za kontrolu svih tipova nestabilnosti izuzev u ekstremno slabom i mekanom tlu.
Stanje dvoosnog tlaka nakon iskopa
Stanje troosnog tlaka nakon ugradbe sidara
Mogu biti:
Kablovi (cablebolts) – element za armiranje obično formiran od čeličnih žica koji se ugrađuje u stijensku masu sa ili bez prednaprezanja.
Prednosti stijenskih sidara:
mogu se koristiti kod bilo koje geometrije iskopa
jednostavno i brzo se ugrađuju
relativno jeftina
ugradnja može biti potpuno mehanizirana
raspored i duljina mogu se tijekom ugradnje mijenjati ovisno o lokalnim prilikama
jednostavno se kombiniraju s drugim načinima podgrađivanja (mlazni beton, čelična pletiva, betonska obloga i dr.)
Ovisno o tome dali se sidro tijekom ugradnje prednapinje ili ne, razlikujemo:
aktivna (prednapregnuta)
pasivna (neprednapregnuta)
Prema načinu prijenosa sile sa sidra na stijensku masu i obrnuto, razlikujemo:
sidra s mehaničkim usidrenjem
injektirana sidra (mogu biti samobušeća)
Injektirano sidro
Injektirani kabl
sidra koja nose trenjem (frikcijska)
Split set sidro
Swellex sidro
U ovisnosti o potrebnoj duljini sidrišne dionice (zbog veličine i raspodjele posmične čvrstoće) sidra mogu biti:
jednostruka (duljina sidrišne dionice od maksimalno od 6 - 10 m)
višestruka (bolja iskoristivost sidrene dionice, veće duljine sidrenja
Izgled višestrukih sidara i raspodjela posmičnih naprezanja
Ako se očekuju veći radijalni pomaci konture tunela ugrađuju se popustljiva sidra, koja dopuštaju pomake do 20 cm.
Za projektni zadatak potrebno je proračunati sidra za tunel u tvrdoj i u mekoj stijeni.
Tunel u tvrdoj stijeni
Proračunom naprezanja i zone plastifikacije utvrđeno je da je zona plastifikacije radijusa R = 3,92m što je manje od radijusa tunela r = 4,00m pa zone plastifikacije zapravo nema. To znači kvalitetnu stijenu, stabilnu i nakon iskopa tunela.
Međutim potrebno je mjestimično sidrenje pojedinačnih blokova stijenske mase, koji su se odlomili od stijene zbog diskontinuiteta u njoj. Proveden je proračun za jedan takav blok te su dobiveni slijedeći rezultati:
napomena: blok nije dio većeg pukotinskog sustava te ga je sigurno sidriti u stijenu iznad!
S = potrebna sila u sidru
Korištena su sidra s mehaničkim usidrenjem (pogodna za tvrdu stijenu) proizvođača Dywidag Systems vlačne čvrstoće 154,30 kN.
radna sila u sidru
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta