Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Gramatika engleskog jezika". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SKINUTO SA SAJTA
www.maturskiradovi.net
Besplatan download radova
1
SADAŠNJE PROSTO VREME PRESENT SIMPLE TENSE Pomoćni glagol: to do (činiti) koji ima različite oblike za svako lice i uvek dolazi ispred svakog glavnog glagola. Radnja: Uobi
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
redstavlja razumevanje funkcionisanja glagola «to do». Ova poteškoća posebno dolazi do izražaja prilikom postavljanja pitanja u ovom vremenu -u tome se upravo krije sva tajanstvenost pomoćnog glagola «to do». I work every day. (Radim svaki dan). Do I work every day? (Da li radim svaki dan?) You work every day. (Radiš svaki dan). Do you work every day? (Da li radiš svaki dan?) He workS every day. (On radi svaki dan). Does he/she/it work every day? (Da li on radi svaki dan?) She workS every day. Does she work every day? It workS every day. Does it work every day? We/You/They work every day. (Mi radimo/Vi (više ljudi) radite/Oni/One rade svaki dan). Do we/you/they work every day?
3
PROŠLO VREME PAST SIMPLE TENSE Pomoćni glagol: to do, ali u svom prošlom obliku «did», što dodatno komplikuje njegovo razumevanje. Radnja: Ovim vremenom izražava se nešto što je učinjeno ili završeno u prošlosti. Poteškoće: Glavna poteškoća je ponovo raskorak u izjavnim potvrdnim rečenicama kojima se izražava nešto što je učinjeno u prošlosti, a potom dolazi pitanje u kome izranja famozno «did»! I worked every day. (Radio sam svakog dana). Did I work every day? You worked every day. (Radio/la si svakog dana). Did you work every day? He worked every day. Did he/she/it work every day? She cleaned the table yesterday. Did she clean the table yesterday? It made a noise last night. Did it make a noise last night. We worked every day. Did we work every day? You (više ljudi) walked in the park last summer. Did you walk in the park last summer? They phoned their friends last night. Did they phone their friends last night?
4
PROSTO BUDUĆE VREME FUTURE TENSE Ovo je zasigurno najprostije englesko vreme, pa ćemo sa njim odmah da završimo. Pomoćni glagol: to be (biti) u svom obliku za buduće vreme koji je različit za svako lice. Radnja: nešto što će biti ura eno ili obavljeno kasnije, ili u budućnosti. Poteškoće: Generalno gledano, ne postoje poteškoće u obrazovanju ovog vremena. Pošto i mi koristimo glagol «biti» kao pomoćni glagol da iskažemo nešto što ĆEMO raditi kasnije ili u budućnosti, to nam ovo vreme predstavlja najmanji problem za učenje i shvatanje. I will work tomorrow. (Radiću sutra). Will I work tomorrow? You will work tomorrow. (Radićeš sutra). Will you work tomorrow? He/She/It will work tomorrow. (Radiće sutra). Will he/she/it work tomorrow? We/You/They will work tomorrow. (Radićemo/će sutra). Will we/you/they work tomorrow? Primetili ste u ovom vremenu jedno generalno pravilo: kada se postavlja pitanje, pomoćni glagol skače preko zamenice i zauzima prvo mesto u pitanju, iza njega dolazi zamenica, iza zamenice dolazi glavni glagol i onda idu ostale reči u rečenici (koje su obično priloške odredbe za mesto, vreme i način). Kao što vidite, ova prosta pravila nisu nikakva posebna mudrost ili nešto nedokučivo!
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta