Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alati Za Upravljanje Softverskom Konfiguracijom". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


alati za upravljanje softverskom konfiguracijom
Boris Tikvenjac ITA/08
Softversko Inženjerstvo
Alati za upravljanje softverskom konfiguracijom
Predmetni nastavnik: Goran Radić
polaznik: Boris Tikvenjac ITA/08 17.08.2009.
1/23
alati za upravljanje softverskom konfiguracijom
Boris Tikvenjac ITA/08
TABLE OF CONTENTS
CHAPTER TITLE PAGE ALATI ZA UPRAVLJANJE SOFTVERSKOM KONFIGURACIJOM - ATACHMENT_1/23 UVOD _________________________________________________________________ 3/23 RAZVOJ SCM-a KROZ ISTORIJU __________________________________________ 4/23 OSNOVNE FUNKCIJE SCM ALATA _______________________________________ 5/23 VERSION MANAGEMENT _______________________________________________ 6/23 VARIANTS, WORKSPACE MANAGEMENT ________________________________ 7/23 CONFIGURATION SELECTION __________________________________________ 8/23 BUILD, RELEASE AND DISTRIBUTED MANAGEMENT ______________________ 9/23 CONCURRENT DEVELOPMENT ________________________________________ 10/23 CHANGE MANAGEMENT PROCESS _____________________________________ 11/23 TRACEABILITY _______________________________________________________ 12/23 PRIMER CR-A _________________________________________________________ 13/23 INTEGRATION WITH OTHER TOOLS _____________________________________ 14/23 COMERCIAL SCM TOOLS, ALLFUSION HARVEST CHANGE MANGER _______ 15/23 RATIONAL CLEARCASE _______________________________________________ 16/23 RATIONAL CLEARCASE, CM SYNERGY __________________________________ 17/23 CM SYNERGY _________________________________________________________ 18/23 MERANT PVCS ________________________________________________________ 19/23 MICROSOFT VISUAL SOURCE SAFE, LIST OF SCM COMMERCIAL TOOLS ___ 20/23 LIST OF SCM COMMERCIAL TOOLS _____________________________________ 21/23 FREEWARE SCM TOOLS, RCS TOOLS ____________________________________ 22/23 CVS TOOLS, LIST OF FREE SCM TOOLS __________________________________ 23/23
2/23
alati za upravljanje softverskom konfiguracijom
Boris Tikvenjac ITA/08
UVOD
U današnjem vremenu potreba za kompleksnim sistemima enormno raste. Takvi sistemi, sastavljeni od hardvera, softvera i prateće dokumentacije, pomeraju granice zahteva u integraciji sistema. Složeni sistem se često razvija u nekoliko grupa i svaki njegov deo u razvoju zahteva kontrolu upravljanja PDM-a (Project Data Management) u slučaju hardverskih komponenti, ili SCM-a (Software Configuration Management) u slučaju softverskih komponenti. Često se dešava da integracija pojedinih delova sistema, koji sačinjavaju gotov proizvod, zahteva integraciju informacije pod kontrolom PDM i SCM-a. To nije nimalo lako za izvođenje, kada su u pitanju informacije različitog formata, bez direktne podrške PDM i SCM alata. PDM (Project Data Management) je disciplina koja se odnosi na kontrolu proizvoda,podataka i procesa koji se koriste tokom celokupnog životnog ciklusa proizvoda. Kompanije u razvoju proizvodnje hardverskih proizvoda tradicionalno koriste PDM. SCM (Software Configuration Management) je disciplina koja obuhvata kontrolu evolucije softverskog proizvoda. Mnoge firme imaju ozbiljne probleme u integraciji informacije posebno kada njima upravljaju različiti alati iz različitih domena. Zašto je to tako? Postoje mnogi razlozi, tehnički i ne tehnički.Tehnički gledano, teško je na efikasan način vršiti prenos i skladištenje podataka između različitih sistema. Interoperativnost PDM i SCM-a mogu biti ključan faktor u efikasnom upravljanju ukupnih informacija o proizvodu.
3/23
alati za upravljanje softverskom konfiguracijom
Boris Tikvenjac ITA/08
SCM (Software Configuration Management)
SCM je disciplina softverskog inženjerstva koja služi za kontrolu i upravljanje projektima i sinhronizaciju u radu različitih programera (developera) koji su učestvovali u projektu. SCM je projektovan da definiše metode i procese,pripremu plana i korišćenjem alata umnogome pomaže programerima ili projekt menadžerima u svakodnevnom radu u razvoju projekta. SCM je usmerena na podršku postepenog razvoja softvera. Iako se SCM koristi u svim fazama razvoja softvera, većina SCM aktivnosti je skoncentrisana na ranu fazu razvoja, kada je programski kod zapravo izrađen. Razvoj softverskog proizvoda je podeljen u tri dela: • Softver dizajner i programer (developer) kreiraju dokumentaciju i izrađuju izvorni kod • Konstuktovanje softvera po sastavljanjem izvornog koda i mašinskog programa • Proizvodnja i distribucija softvera (npr.CD) Specifičnost softvera uključuje jednostavnost modifikacije, visoke troškove razvoja, male ili nikakve troškove proizvodnje, nedostatak konkretne arhitekture u svojoj konačnoj formi i visok stepen složenosti tokom faze razvoja. Istorijat razvoja SCM-a počinje sa razvojem softvera. 60-tih godina XX veka softver je sačinjavao monolitni program implementiran u jedan izvorni modul i nije bilo potrebe za SCM-om. Softversko inženjerstvo je bilo fokusirano na proizvodnju efikasnih algoritama koji zauzimaju malo memorije. U 70-tim a posebno u 80-tim godinama softver postaje složeniji. Programi su izrađivani u dve faze, kompilacija (izvođenje binarnih modula iz izvornog koda) i povezivanje (kombinovanjem binarnih modula u programu tj. binarna biblioteka). Prva generacija SCM alata se pojavila u tom periodu: • Source code contol system (SCCS) koji obuhvata osnovne discipline SCM-a: CM (kontrolu upravljanja), razvijanje upravljanja i upravljanje verzijom. Kasnije je na poboljšanim verzijama SCCS-a on zamenjen sa RCS (Revision contol system). U tom trenutku SCCS je bila usmerena na „glomazno programiranje“ (promena,obnova i sastav sitema). Zanimljivo je napomenuti da su ovi alati dominirali na SCM-u tržištu dugi niz godina i ti principi su i dalje uvedeni i koriste se u većini modernih alata. Danas se RCS nalazi u različitim oblicima (npr. imake,gnumake i u različitim projektnim datotekama) i on se koristi kao osnova za mnoge druge,napredne SCM alate. Tokom 90-tih godina fokus SCM-a je premešten na „mnogostruko programiranje“ sa naglaskom na timski rad (podrška procesa, istovremeni razvoj i simultano inženjerstvo u celini). Promena upravljanja, radnog prostora upravljanja i podrške procesa postaje novi model za SCM alate. Složenost SCM alata se povećava kako softver postaje složeniji. U tom periodu pojavljuje se nekoliko novih, složenih, skupih i naprednih SCM alata koje nije bilo lako uvesti u razvojni proces. Iz tog razloga,mnoge kompanije su tada razvijale sopstvene sisteme ili su koristeći jednostavne SCM alate izvršavale druge SCM procedure ručno. Upotreba SCM-a se značajno povećala tokom ovog perioda iz nekoliko razloga. Sa složenijim razvojem softvera pojavljuje se i potreba za alatima sposobnim za upravljanje ove složenosti. Istovremeno razvoj softvera postaje važan u poslovnim delatnostima i u mnogim novim softverskim kompanijama na tržištu. Konačno, razvoj softvera je fokusiran na razvoj procesa pod uticajem Capability Maturity Model-a (CMM) iz Software Eingenering Instituta (SEI) koji je naglasio važnost SCM-a kao ključni proces u Software Eingenering-u.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta