Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ako dozvolite da Vam se televizijski aparat unese u kuću, život Vam nikad neće biti isti". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


MEGATREND UNIVERZITET
FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE
MENADŽMENT ELEKTRONSKIH MEDIJA
TEMA :’’AKO DOZVOLITE DA VAM SE TELEVIZIJSKI APARAT UNESE U KUĆU, ŽIVOT VAM NIKADA NEĆE BITI ISTI’’
Beograd, januar, 2010.godina
Sadržaj:
Uvod……………………………………………………………………….......3
O televiziji……………………………………………………………………..4
Kratka istorija televizije……………………………………………………….4
Predstavljanje……………………………………………………………...…..5
Predstavljanje po tipovima………………………………………………….…5
Način obraćanja…………………………………………………………......…6
Moć publike……………………………………………………………………6
Sastavljanje programske šeme…………………………………………….…...7
Delovanje medija……………………………………………………………....7
Zaključak…………………………………………………………………….…9
Literatura………………………………………………………………………10
1.Uvod
Televizija nas stavlja na veliki ispit, čini nas zavisnim. Prekomerna količina svetlosti koja dolazi do nas iz malih ekrana deluje na nas magično, a u isto vreme i zlokobno. Njena magičnost deluje toliko snažno na nas da nam teško polazi za rukom da se odvojimo od nje, i da primetimo neke druge stvari, npr. zalazak Sunca kojem se uvek više oduševimo prikazanom na televiziji nego u stvarnom životu. A, njena zlokobnost od nas čini omasovljenu gomilu ljudi koji sede i zure u televizor. Televizija nam daje iluziju povezanosti sa svetom, a u stvari nam to oduzima. Ironično se kaže da je televizija “opijum za narod”, to i jeste tako jer sedimo ispred ekrana delimično ispranog mozga i ne nalazimo na ništa od onoga što smo tražili, ali ipak uporno ostajemo prikovani za svoju fotelju i nesposobni da uradimo bilo šta drugo. Nemamo volju da se posvetimo knjizi, porodici, društvenom životu, itd. Pokušavamo da televiziju shvatimo kao da je ona jedino sredstvo informisanja, zabave i edukacije, a u stvari većina nas nije svesna činjenice da ona osim što nas čini zadovoljnim ujedno onemogućava razvitak svih čula, a razvijena umrtvljuje.
U ovom radu biće reči o nastanku televizije, kako deluje na nas i kako je organizovana programska šema televizijskog emitovanja. Tu se vodi računa o publici, odnosno starosnoj grupi i u koje vreme treba emitovati neku emisiju. Postoje različiti načini obraćanja, koji zapravo uspostavlja odnos izmedju onih koji se obraćaju i onih kojima se obraća, a publika je ta bez koje televizija ne bi imala nikakvog smisla, i bez koje reklamne agencije ne bi mogle da prodaju svoje proizvode posredstvom komercijalne televizije. I na samom kraju biće iznet rezime svega rečenog.
2. O televiziji
Televizija, polazeći od korena njenih reči grč.tele-daleko i lat.visio-videti, moglo bi se reći da ona doslovno znači “gledanje na daljinu”, odnosno “daljinsko gledanje”. U fizičkom smislu, reč televizija označava prenošenje, transmisija i dostavljanje slike i zvuka na daljinu pomoću elektronskih talasa. Nemački fizičar Eduard Liesegang uveo je u nauku 1891.godine pojam “televizija.” Televiziju je moguće definisati na više načina. Kao na primer : Elektro-nsko sredstvo masovnog komuniciranja; svoj program emituje preko elektromagnetnih talasa i kablovski. I, televizija je, pre svega, tehničko sredstvo putem koga se ostvaruje prenošenje pokretnih zvučnih slika na daljinu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta