Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezbjednosne perspektive za 21 vijek". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET SINERGIJA
FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU
BANJA LUKA
Seminarski rad iz predmeta Sistem bezbjednosti EU
TEMA: Bezbjednosne perspektive za 21. vijek
Mr Žarko Ćulibrk
Banja Luka, januar 2011.
Sadržaj:
1. Uvod 3
2. Bezbjednost 4
3. Bezbjednosne perspektive za 21. vijek 5
3. 1. Budućnost Ujedinjenih nacija 7
3. 2. Perspektive evropske bezbjednosti 8
4. Zaključak 11
5. Literatura 12
1. Uvod
Bezbjednost je pojam sa višestrukim značenjem i datira prije nastanka države. U najopštijem smislu podrazumijeva slobodu od straha, prijetnji i fizičkog nasilja. U pitanju je društveno konstruisan koncept koji stiče specifično značenje samo unutar datog socijalnog konteksta.
Istorijski odlučujući elemenat u pominjanju bezbjednosti bila je vojna sila. U drugoj polovini 20. vijeka bezbjednosna dilema se naglo pomjera ka širem području društvenog života, pri čemu nevojni faktori ugrožavanja zauzimaju sve značajnije mjesto, a izvor moći države pomjera se sa strogo vojnih faktora i njegovih pratećih elemenata ka tehnologiji, obrazovanju ljudskog potencijala i kontrole tržišta. Mjenjaju se uslovi za održavanje vojnog kapaciteta, oružje zastarjeva nevjerovatnom brzinom usljed tehnoloških inovacija, čime naučna saznanja dobijaju posebno mjesto. Vrhunski naučnici svijeta su ukazivali na potrebu stvaranja bezbjednosnog pokreta koji bi paralisao državnu moć nuklearnih sila i uspostavio jedan vid nadnacionalne, nedržavne kontrole.
U ovom seminarskom radu ću prvo objasniti sam pojam bezbjednost, a zatim ću detaljno objasniti koje su bezbjednosne perspektive za 21. vijek, kakve stavove zauzimaju vodeći lideri država o bezbjednosti i njenim perspektivama i kakva je perspektiva za krizne zemlje.
2. Bezbjednost
Čovječanstvo je okupirano bezbjednošću i opsjednuto traganjem za njenim unapređenjem. Nikada nije bilo više raznovrsnijih i efikasnijih ljudskih i materijalnih kapaciteta za zaštitu bezbjednosti, i nikada se društvo nije osjećalo bespomoćnijim i ranjivijim na ugrožavajuće pojave, koje su sve destruktivnije. Nesporno je da je bezbjednost jedna od osnovnih ljudskih potreba, nepobitna garancija opstanka, napretka i blagostanja, ekonomske sigurnosti i mogućnosti, humanosti i poretka, slobodnog života bez straha i teškoća, univerzalno dobro na koje svi imaju pravo.
Suština i filozofija bezbjednosti od uvijek su iste, samu su se mijenjali priroda i oblici opasnosti koji su je ugrožavali. Nekad su to bile samo pojave prirodnog porijekla kao glad, suše, poplave, a vremenom je najveća prijetnja čovjeku postao drugi čovjek koji je vodio ratove, osvajao i eksploatisao druge, ubijao ih i slično. Danas su to još i posljedice tehničko-tehnološkog razvoja. Nesporno je da su fenomeni bezbjednosti i ugrožavanja bezbjednosti najvjerniji istorijski pratioci čovjeka, te da su stari koliko i on.
Pretpostavlja se da riječ bezbjednost, čije je značenje višesmisleno i elastično vuče korijene od grčkog izraza asphaleia koji je zapravo negacija riječi sphallo, što u prevodu znači greška, uzrok propasti, propadanje, saplitanje, poraz, zbunjenost, razočarenje. To u prenesenom značenju podrazumijeva vladanje situacijom, sprečavanje propasti, izvjesnost pobjede, pobjedu, prosperitet, sreću i slično. Ovom rječju se prvenstveno označava ponašanje, aktivnost, funkcija čovjeka kojim se stvara željeno stanje u njegovom okruženju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta