Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ekološki aspekti dobijanja bakra". Rad ima 47 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Uvod
Bakar spada u teške metale.Njegova specifična težina je oko 8,93 kg/cm³,a temperatura topljenja 1083ºC. Bakar nema svojstva alotropskih modifikacija.Mehanička svojstva bakra su jako zavisna od stanja odnosno eventualne prethodne mehaničke ili termičke obrade.Na primjer zatezna čvrstoća u livenom odnosno žarenom stanju je oko 200 do 250 N/mm².Tvrdoća HB=45 do 60,a izduženje 56 do 60%.Međutim,u deformisanom stanju čvrstoća se može popeti na 400 do 500 N/mm²,tvrdoća HB=90 do 110 a izduženja može opasti na 2 do 6 %. Bakar je veoma plastičan materijal koji se može obrađivati deformacijom,kako u hladnom tako i u toplom stanju. Za zavarivanje bakar nije najpogodniji,jer stvara teškoće kod potrebnog brzog odvođenja toplote.Pri plinskom zavarivanju,usljed velike sklonosti upijanja plinova,može se pojaviti povećana poroznost i krtost. Bakar nije pogodan za obradu livenjem,kako zbog sklonosti za upijanje plinova,tako i zbog nedovoljne livkosti. Prema atmosferskoj koroziji i u vodi,bakar je otporan. Zbog odsustva svojstva alotropije bakar se može termički obrađivati samo rekristalizacionim žarenjem,koje se izvodi poslije hladne obrade deformacijom. Bakar ima izuzetno dobru električnu i toplotnu provodljivost. Oblici bakarnih polufabrikata mogu biti različiti: trake, limovi, cijevi, poluge itd.
Slika 1 – legure bakra
1. Klasifikacija materijala
Vrsta inženjerskih materijala
Većina inženjerskim materijala se može svrstati u sledeće grupe: metalne, polimerne (plastične), keramičke, kompozitne i elektronske materijale.
Metalni materijali
Metalni materijali su neorganske supstance, koje se sastoje id jednog ili više metalnih elemenata (Fe,Cu,Al,Ni,...), a takodje mogu sadržati nekoliko nemetalnih elemenata (C,N,O,...). Metalna legura je kombinacija dva ili više metala, ili metala i nemetala. Metali kako čvrsti, tako i tečni, imaju niz svojstava: metalni sjaj, visoku toplotu i elektroprovodljivost, lako se deformiše, sposobnost prelaska u superprovodno stanje na niskim temperaturama (oko apsolutne nule), pri zagrevanju emituju elektrone itd. U periodnom sistemu elemenata metali zauzimaju 80%.
Polimerni (plastični) materijali
Većina polimernih materijala se sastoji od dugih organskih (onih, koje sadrže ugljenik) molekulnih lanaca, ili prostranih mreža. Nekristalni su, ili se sastoje od smeše kristalnih i nekristalnih područja. Imaju različitu čvrstoću i plastičnost. Neki su dobri izolatori. Uopšte, polimerni materijali imaju gustinu i relativno nisku temperaturu omekšavanja ili razlaganja.
Keramički materijali
Keramički materijali su naorganski materijali, koji se sastoje od metalnih i nemetalnih elemenata, koji su hemiski vezani. Oni mogu biti: kristalni, nekristalni, ili njihova smeša. Većina keramičkih materijala je krta i ima veliku tvrdoću i čvrstoću. Na visokim temperaturama imaju malu toplotnu provodljivost, te se koristi za izolacione namene (npr., za obloge peći ta tpljenje metala i legura). Novije keramike kao što su:SiC, Al2O3, Si3N4 itd., za razliku od tradicionalnih (glina, kamen, staklo), se sastoje od čistih, ili skoro čistih jedinjenja. Sve više se koristi u visokoj tehnologiji konstrukcionih materijala (na primer, silicijumkarbid u visokotemperaturnim zonama eksperimentalnog automobilskog motora sa gasnom turbinom).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta