Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Direktorij Middleware sustava (hr)". Rad ima 94 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEU ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RA UNARSTVA
DIPLOMSKI RAD br. 1302
DIREKTORIJ MIDDLEWARE SUSTAVA
Franjo Plavec
Zagreb, lipanj 2002.
  ¡
 
1 UVOD...................................................................................................................................1 2 SUSTAV ZAJEDNI KIH FUNKCIJA...............................................................................2
¡ ¡
2.1 ULOGA SUSTAVA ZAJEDNI
3 MODELI BAZE PODATAKA ............................................................................................6 3.1 HIJERARHIJSKI MODEL BAZE PODATAKA ..........................................................................6 3.2 MREŽNI MODEL BAZE PODATAKA ....................................................................................7 3.3 RELACIJSKI MODEL BAZE PODATAKA ...............................................................................8 3.4 OBJEKTNI MODEL BAZE PODATAKA ............................................................................... 10 3.5 DIREKTORIJ .................................................................................................................. 10 3.5.1 Direktoriji u ra unalnim mrežama........................................................................ 11 3.5.2 ISO standard X.500.............................................................................................. 12 Organizacija podataka............................................................................................ 12 Direktorijske usluge ................................................................................................ 13 Raspodjeljivanje direktorija .................................................................................... 14 Uvišestru avanje podataka...................................................................................... 15 Zaštita podataka od neovlaštenog korištenja............................................................ 15 Direktorijski protokoli............................................................................................. 16 Dodatne mogu nosti ............................................................................................... 16 3.5.3 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).................................................... 16 Informacijski model................................................................................................. 17 Model imenovanja................................................................................................... 17 Model funkcionalnosti............................................................................................. 18 Sigurnosni model .................................................................................................... 18 3.5.4 Pregled postoje ih direktorija .............................................................................. 19 Netscape Directory Server....................................................................................... 19 Netware Directory Services..................................................................................... 21 Active Directory...................................................................................................... 23 4 ACTIVE DIRECTORY ..................................................................................................... 25 4.1 INTEGRACIJA ACTIVE DIRECTORY-A U WINDOWS 2000 SERVER ..................................... 25 4.1.1 Domain Name System (DNS)................................................................................ 25 4.1.2 Stabla i skupovi domena....................................................................................... 29 4.1.3 Organizacijske jedinice ........................................................................................ 30 4.1.4 Grupe .................................................................................................................. 31 4.1.5 Polja.................................................................................................................... 32 4.1.6 Zaštita podataka od neovlaštenog korištenja......................................................... 32 Kerberos V5 autentikacijski protokol....................................................................... 33
£ £ ¢ ¢
 
KIH FUNKCIJA U RA UNALNIM MREŽAMA ................................2
i
SSL/TLS autentikacija ............................................................................................. 34 NTLM autentikacija ................................................................................................ 34 Sigurnosni opisnici.................................................................................................. 34 Zaštita mrežnog prometa......................................................................................... 37 4.2 SPREMIŠTE PODATAKA DIREKTORIJA ............................................................................. 38 4.2.1 Globalni katalog .................................................................................................. 38 4.2.2 Uvišestru avanje podataka................................................................................... 39 4.2.3 Posebne operacije nad podacima u direktoriju ..................................................... 41 4.3 ACTIVE DIRECTORY SHEMA .......................................................................................... 42 4.3.1 Definicija razreda ................................................................................................ 43 4.3.2 Definicije atributa................................................................................................ 44 4.3.3 Proširenje Active Directory sheme........................................................................ 44 5 ARHITEKTURA I OSTVARENJE SPREMIŠTA PODATAKA..................................... 47
¡ ¢
5.1 SPREMIŠTE PODATAKA SUSTAVA ZAJEDNI
KIH FUNKCIJA ............................................... 47
5.2 ORGANIZACIJA PODATAKA U DIREKTORIJU .................................................................... 48
¡
5.3 PROŠIRENJE SHEME ZA SPREMIŠTE PODATAKA SUSTAVA ZAJEDNI
KIH FUNKCIJA ............. 49
5.3.1 Atributi zapisa u shemi ......................................................................................... 49 5.3.2 Definicije atributa i razreda ................................................................................. 50 5.3.3 Proširenje sheme.................................................................................................. 53 6 OSTVARENJE PROGRAMSKE POTPORE PRISTUPU DIREKTORIJU ................... 55 6.1 MICROSOFT .NET FRAMEWORK .................................................................................... 55 6.1.1 Common Language Runtime................................................................................. 55 6.1.2 Agregati............................................................................................................... 58 6.1.3 Tipovi podataka ................................................................................................... 60 6.1.4 Imenici................................................................................................................. 61 6.1.5 Upravljanje iznimkama ........................................................................................ 62 6.1.6 Višedretvenost...................................................................................................... 63 6.1.7 Ostale posebnosti .NET Framework platforme...................................................... 64 6.2 ELEMENTI KNJIŽNICE OSNOVNIH RAZREDA KORIŠTENI PRI IZRADI PROGRAMSKE POTPORE 65 6.2.1 Razred DirectoryEntry ......................................................................................... 66 6.2.2 Razred DirectoryEntries............................................................
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta