Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aktivnost menadžera - poduzetnika u uvjetima tranzicije". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Ovde unesite naziv vase obrazovne ustanove
SEMINARSKI RAD
TEMA:
Aktivnost menadžera-poduzetnika u uvjetima tranzicije
Ožujak, 2010.
SADRŽAJ
Uvod
Obzirom na raznolikost uloga i mnoštva jednako tako raznolikih zahtjeva koji se nameću menadžeru, svi ćemo se složiti da menadžerski posao ne može obavljati bilo tko, već da je potrebna veoma kompleksna i zahtjevna identifikacija i odabir vještina, znanja, sposobnosti i osobnih obilježja koja menadžer treba imati, posebno u uvjetima tranzicije.
Naime, uspješni menadžer bi trebao biti i uspješni vođa jer dok se menadžeri trude kontrolirati, planirati, komunicirati, koordinirati, dotle lideri motiviraju, stvaraju vizije, upravljaju promjenama i nadahnjuju. Stoga, osim stručnosti i znanja menadžer treba imati i sva obilježja kvalitetnog i uspješnog vođe kako bi ostvario ciljeve organizacije slobodnom suradnjom i naporima suradnika.
Fenomeni koji dovode do promjena, kao i oni koji nastaju samim promjenama oduvijek su bili višestruko povezani s problemom modela upravljanja. U suvremenim uvjetima ova povezanost je posebno izražena. Svijet (globalna zajednica) se nalazi u burnim, temeljnim, višeznačne promjenama koje potiču velike izazove i iskušenja. U svijetu današnjice odvijaju se procesi čiji su pravci, intenzitet i ritam bez presedana u prošlosti. Ovi procesi su nastali kao odgovor na energetske šokove iz sedamdesetih godina i postupno su se širili na sve segmente ekonomskog, političkog, kulturnog i ukupnog društvenog miljea. Promjene u okruženju zahtijevale su i odgovarajujuća prilagodbe i promjene i gospodarskim organizacijama. Zaokret se dogodio sredinom osamdesetih godina kada su mnoge organizacije u SAD i Zapadnoj Europi nastojale da se prilagode i reorganiziraju pred naletom japanske konkurencije. Naime, pokazalo se da konkurentnost japanskih organizacija potječe iz njihove unutarnje snage izgrađene na ljudskim resursima.
Burne promjene u globalnom okruženju oblikuju i karakteristične trendove koji presudno utječu na oblikovanje suvremenog menadžmenta ljudskih resursa. Posebno se izdvajaju globalizacija svjetske privrede, tehnološki progres, sektorske promjene, promjene na tržištu radne snage i insitucionalizacija. Sa druge strane organizacija suvremenog poduzeća uslijed sve izrazitijih promjena u okruženju iznalazi nove organizacijske forme, nova strukturna rješenja, dovoljno fleksibilna i nužno adaptilna.Preobražaj je vidljiv u svim elementima organizacije, njezinim ciljevima, resursima, ljudskom potencijalu, informativnim sustavima. Nova organizacija ima duboke i značajne implikacije na praksu menadžmenta ljudskih resursa i uzrokuje krupne promjene.
Aktivnosti menadžera
Unutar carinske ispostave Kruševac, nekoliko različitih kategorija uposlenika mogu imati menadžerske odgovornosti:
• finansijski menadžer;
• administrativni menadžer;
• menadžer higijene.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta