Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Abrika akumulatora Sombor na tržištu EU". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
STUDIJA SLUČAJA
FABRIKA AKUMULATORA SOMBOR NA TRŽIŠTU EU
SAŽETAK: Fabrika proizvodi starterske akumulatore za automobile i kamione, kao i industrijske trakcione baterije, koje izvozi, pored ostalih tržišta, i u zemlje Evropske unije. Studija će predstaviti izazove koje evropsko tržište postavlja pred kompaniju, odnosno aktivnosti koje menadžment kompanije preduzima u cilju obezbeđenja konkurentnosti svojih proizvoda na tom tržištu.
KLJUČNE REČI: standardi, investicije, tehnologija, kvalitet
Br.ind.: 117/10PI
Novi Sad, februar 2011. PODACI O ORGANIZACIJI
Poslovno ime privrednog subjekta
Naziv:
KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC-FABRIKA AKUMULATORA SOMBOR
Pravna forma:
Otvoreno akcionarsko društvo
Sedište:
Sombor
Puno poslovno ime:
KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC-FABRIKA AKUMULATORA SOMBOR AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR, GRADINA 3
Adresa:
Gradina 3, Sombor, Srbija
Status:
Aktivno privredno društvo
Matični broj:
08046930
PIB:
100660818
Datum registracije:
14.07.2005
Broj registracije:
BD 6503
Datumi
Datum osnivanja:
19.06.1991
Vreme trajanja: 
Nema ograničenja
Pretežna delatnost
Šifra delatnosti:
2720
Naziv delatnosti:
Proizvodnja baterija i akumulatora
Registrovan za spoljnotrgovinski promet
SADRŽAJ
UVOD
Zemlje Evropske unije su veoma atraktivno tržište, sa gotovo pola miliona potrošača, koje odlikuje stalan ekonomski rast. Evropska unija kao jedinstveno tržište 27 zemalja je i vodeći poslovni partner srpskih preduzeća sa učešćem preko 50% u ukupnim trgovinskim odnosima Srbije sa svetom. Na žalost, niska konkurentnost srpske privrede predstavlja glavni faktor našeg visokog i rastućeg deficita u trgovini sa EU .
Razvoj na tržištima EU suočava naše kompanije sa brojnim problemima, koji zahtevaju strateški pristup, zasnovan na fleksibilnosti, inovativnosti i međunarodno priznatim standardima. Za uspešan nastup na tržištu EU potrebno je imati konkurentan proizvod, izvršiti dobru pripremu i odabrati odgovarajuću marketinšku strategiju. Izvozna tržišta, posebno u evropskim državama, puna su nepoznanica za izvoznike, budući da postoji veliki broj zahteva, kao što su evropske norme, standardi, sertifikati, zahtevi u pogledu kvaliteta i praćenja proizvoda, propisi u oblasti zaštite životne sredine, društvena odgovornost i dr.
U ovoj studiji ću pokušati da predstavim zahteve evropskog tržišta u oblasti baterija i akumulatora, kao i napore koje Fabrika akumulatora Sombor ulaže da bi odgovorila ovim izazovima i dokazala sposobnost da proizvede kvalitetne proizvode koji su konkurentni na tržištu Evropske unije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta