Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Liderstvo". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sažetak:
Menadžer je funkcija. Liderstvo je stav. „Menadžer” može biti napisano na Vašoj poslovnoj kartici, ali liderstvo se pojavljuje u glavama ostalih onog trena kada odluče da Vas slijede. Menadžer traje od 8 do 16 h, a liderstvo sedam dana u sedmici, 24 sata dnevno. Menadžeri upravljaju na poslu, lideri vode u životu. Liderstvo je relativno novi fenomen, međutim ovaj koncept je brzo postao priznat u svijetu, sa preko dvije hiljade naslova o liderstvu samo u SAD. U BiH, međutim, po mom saznanju, nećete naći nijednu knjigu na srpskom ili hrvatskom jeziku, koja se bavi isključivo poslovnim liderstvom. Ovo je bio osnovni razlog koji me opredjelio da ovu temu uzmem za moj seminarski rad.
KLJUČNE RJEČI: liderstvo, menadžment, organizacija, efektivnost, demokratija, okruženje, promjene, vizija.
 
UVOD
U ovom seminarskom radu ću se prvenstveno baviti liderstvom u poslovnim organizacijama, ne političkim liderstvom. I upravo je to liderstvo u žiži nove nauke. Liderstvo je uticaj na određenu grupu ljudi da bi se postigao određeni cilj. Ne postoji strogo usvojena definicija ovog liderstva, već se insistira na njegovoj neophodnosti u poslovnim organizacijama danas, a još i više u budućnosti. Osnova neophodnosti liderskog upravljanja leži u dinamičkom razvoju današnjeg ljudskog društva. Lider je onaj koji može da vodi organizaciju u današnjem turbulentom okruženju, jer je on onaj koji može da se uspješno nosi sa promjenama. Znači, liderstvo i promene su sinonimi kada razmišljamo o poslovnom liderstvu. To je primarno. Nije potrebno biti supermen da bi se bio lider, jer se liderom ne rađa, već se liderom, uz postojanje predispozicija, postaje obrazovanjem.
Lider je vođa koji uspijeva da uspješno rukovodi zahvaljujući vlastitim sposobnostima. [1]
Lidership (liderstvo) = vođstvo
Liderstvo podrazumjeva druge ljude - radnike ili sljedbenike. Spremnošću da prihvate smjenrnice i uputstva lidera, članovi grupe omogućavaju da se definiše status lidera, kao i sam proces liderstva; kada ne bi postojali drugi ljudi, svi kvaliteti liderstva kod menadžera bili bi beznačajni.
LIDERSTVO NASPRAM MENADŽMENTA
U američkoj literaturi vrlo je popularna definicija razlike između lidera i menadžera koja je jedna igra riječi: lideri rade prave stvari (right things), a menadžeri rade stvari na pravi način (things right). Iako popularna, ova definicija nije svakako dovoljna i kompletna, jer ona pretpostavlja da su pozicije lidera i menadžera na suprotnom polu, ali to svakako nije slučaj u organizacijama, s obzirom na to da je u svakom poslovnom okruženju potreban i rad lidera i rad menadžera. Oni nisu konkurentni, već su komplementarni. I jedan i drugi su potrebni organizaciji da bi prosperirala. Jako liderstvo i slab menadžment, može lako dovesti organizaciju u opasnost.
Konsekvence jakog liderstva i slabog menadžmenta u kompleksnoj organizaciji su: [3]
1.     Jaka dugoročna vizija bez kratkoročnog planiranja i budžetiranja.
2.     Skoro kultura kulta u organizaciji bez puno specijalizacije, strukture i pravila.
3.     Inspirisani ljudi koji slabo ili nikako ne koriste kontrolne sisteme i discipline rješavanja problema.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta