Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akreditovane medicinske laboratorije". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
ODSEK ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
OSNOVNE STUDIJE - PREDMET: AKREDITACIJA I SERTIFIKACIJA
SEMINARSKI RAD
SADRŽAJ
UVOD
Zadovoljenje potreba korisnika je osnovni princip poslovanja, a ispunjenje neiskaznih potreba je cilj kome se teži. Pored korisnika posebna pažnja se mora posvetiti i svim ostalim zainteresovanim stranama. U zavisnosti od vrste poslova zainteresovane strane zahtevaju tačne i pouzdane medicinske usluge, obezbeđenje efektivnog upravljanja zaštitom životne sredine i bezbednost zaposlenih.
U ovom radu biće prikazan standard SRPS ISO 15189:2003 - Medicinske laboratorije – Posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost. U ovom standardu definisani su zahtevi koje medicinska laboratorija treba da zadovolji kako bi bila akreditovana. Ovim medicinske laboratorije postižu da postoji poverenje u njihov rad.
POJAM AKREDITACIJE
Akreditacija je zvanično priznanje kojim nacionalni organ za akreditaciju nakon sprovedenog postupka akreditacije, potvrđuje da je organizacija kompetentna za obavljanje određenih poslova u definisanom obimu akreditacije. Akreditacija predstavlja instrument kojim se ostvaruje poverenje u kompetentnost na bazi međunarodnih standarda. U standardu JUS ISO/IEC 17 011:2004 Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti, pojam akreditacije je definisan kao potvrđivanje usaglašenosti tela za ocenjivanje usaglašenosti preko treće strane, kojim se zvanično pokazuje njegova kompetentnost da obavlja određene poslove ocenjivanja usaglašenosti. Akreditacijom se priznaje tehnička sposobnost laboratorije, kontrolnog ili sertifikacionog tela za obavljanje određenih poslova merenja, ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja ili sertifikacije.
Akreditacija je način za uspostavljanje poverenja na tržištu proizvoda i usluga jer predstavlja nezavisnu i nepristrasnu ocenu kompetentnosti organizacija koje obavljaju ispitivanje, etaloniranje, sertifikaciju i kontrolisanje. Dokazivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga sa zahtevima propisa, standarda i ugovorenih tehničkih specifikacija je pretpostavka za ostvarivanje konkurentnosti na evropskom tržištu. U ovom procesu je od izuzetne važnosti da se koriste usluge kompetentnih i tehnički osposobljenih laboratorija, kontrolnih organizacija i sertifikacionih tela čime se obezbeđuje poverenje u obavljena ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije. Sa stalnim porastom broja specifičnih standarda i tehničkih propisa povećava se broj onih organizacija čiji je posao da vrše ocenu usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga sa standardima i propisima, a to su stručno i tehnički osposobljene laboratorije za ispitivanje i etaloniranje, sertifikaciona i kontrolna tela. Akreditacija obezbeđuje formalno priznavanje kompetentnosti organizacija za ocenjivanje usaglašenosti, što omogućava korisnicima da identifikuju i izaberu pouzdanu uslugu (ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja ili sertifikacije), koja može ispuniti njihova očekivanja i potrebe. Proizvodne kompanije mogu koristiti usluge akreditovanih laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela da bi potvrdile usaglašenost svojih proizvoda sa određenim zahtevima standarda i opšte priznatim specifikacijama, jer akreditacija daje poverenje u sigurnost i kvalitet proizvoda i usluga, ako su isti ispitani, potvrđeni ili pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno prihvaćene kriterijume. Akreditacija doprinosi da se smanje troškovi, nedostaci proizvoda, zdravstveni rizici, očuva reputacija kompanije ili da se ispune zakonski ili korisnički zahtevi i osigura poverenje i slobodno tržište.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta