Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza preduzeća MGT doo Travnik". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET TUZLA
Ekonomski fakultet
Visoka poslovna škola
Tema: ANALIZA PREDUZEĆA „MGT“ doo TRAVNIK
SEMINARSKI RAD
PREDMET: Poslovna organizacija
Martina Čurak Pof. Dr. Sc. Adisa Delić docent
Elma Grabus
Travnik, decembar 2010. god.
SADRŽAJ
UVOD......................................................................................................3
STRATEGIJA PREDUZECA..............................................................4
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PREDUZEČA.........................5
ORGANIZACIJSKA DINAMIKA.....................................................10
OKRUŽENJE........................................................................................13
ORGANIZACIJSKA KULTURA.......................................................14
ZAKLJUČAK.......................................................................................15
PRILOG
OPŠTI PODATCI O PREDUZEČU
Naziv i sjediste preduzeča „MGT“ doo Travnik
Osnovna djelatnost usluge saobračaja
Osnovni proizvod ili usluga usluga prijevoza
Ukupan broj zaposlenika 21
Struktura zaposlenika po stepenu stručne spreme
SSS 18
VŠS 3
VSS 0
1.UVOD
Preduzeće „MGT“ doo Travnik u Travmiku se nalazi u samom središti grada gdje radi i djeluje već dugi niz godina. Od samog poćetka je vezano za usluge saobračaja i prevoza putnika na odredena ciljna mjesta kako u Bosni i Hercegovini tako i na cijelu Europu. Ovo preduzeće zapošljava ukupnoo 21 zaposlenika. Struktura zaposlenih po stepenu strućne spreme se dijele na 18 zaposlenika sa Srednjom Stručnom Spremom, 3 zaposlenika a Višom Stručnom Spremom.
2 STRATEGIJA PREDUZEĆA
Strategija ovog preduzeća se temelji na kvalitetu proizvoda i usluga.Tržišni okviri na kojem nastaje ostvariti prednosti je zasnovan na širem tržišnom segmentu. Konkurentska strategija ovog preduzeća se temelji na kvalitetu proizvoda i usluga. Strateško opredjeljenje ovog preduzeća u narednim godinama temelji se na izgradnji prepoznatljivosti preduzeća po kvaliteti proizvoda i usluga.
3.ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PREDUZEĆA
Kada govorimo o organizacionoj strukturi preduzeća,imajući na umu navedene rezultate,onda ćemo obratiti pažnju na sljedeće:
Asortiman ovog preduzeća vezan je za proizvodnju velikog broja potpuno različitih proizvoda odnosno uslue prevoza.Organizacijska struktura ovog preduzeća je orijentirana prema kupcima odnosno korisnicima nasih uluga prijevoza, gdje je glavnim djelom usmjerena na širu populaciju stanovništva.
Stupanj centralizacije i decentralizacije u preduzeću je da odluke ne donosi samo top-menadžment .Sve odluke u preduzeću donose šefovi, a na njihovim podređenim je da ih izvršavaju. Podređeni nisu uključeni u proces postavljanja organizacijski ciljeva .Također zadatci se dodjeljuju pisanim putem. Komunikacije se odvija isključivo odozgo prema dole, u smislu organizacijske hijerarhije. Vrlo rijetko se uvažavaju sugestije zaposlenika na nižim razinama pri riješavanju određenog problema. Za ovo preduzeće je karakteristična rigidna formalna kontola kao osnovni mehanizam za koordinaciju poslovnih aktivnosti. Zbog preglednosti podataka ove tvrdnje smo i grafički prikazali.
EMBED MSGraph.Chart.8 \s
Sl.1. Grafički prikaz tvrdnji u organizacijskoj strukturi
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta