Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ciljevi animacije u turizmu". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
LITERATURA……………………………………………………………………………...15
UVOD
Znanstvene metode koje su se koristile prilikom pisanja ovog seminarskog rada su: povijesna metoda, koja govori o turističkom tržištu nekada, metoda komparacije, koja govori o današnjem turističkom tržištu i potrebama današnjih turista, metoda definicije, kojom se definiraju novi pojmovi, te metoda indukcije.
Ovaj se seminarski rad sastoji od 3 poglavlja; animacija i značenje animacije u turizmu, ciljevi animacije u turizmu i primjer animacijskog programa tima Arthur u hotelskoj kompaniji Arenaturist d.o.o. U prvom se poglavlju definira pojam animacije u turizmu, dok se u drugom poglavlju izlažu ciljevi animacije u turizmu i navode se četiri osnovna načela animacije u turizmu. Treće poglavlje objašnjava prva dva poglavlja na temelju primjera animacijskog programa u hotelskoj kompaniji Arenaturist d.o.o.
Kao što je već prije napomenuto, ovaj seminarski rad razmatra pojam animacije te daje obrazloženja njezinih ciljeva. Također, govori i načinu kako se do tih ciljeva dolazi pomoću četiri načela animacije u turizmu. Kako bi sve bilo jasnije, teorijski dio se pojašnjava primjerom iz prakse.
ANIMACIJA I ZNAČENJE ANIMACIJE ZA TURIZAM
Animacija je sposobnost da nekom radnjom, akcijom ili djelovanjem nešto beživotno pretvorimo u nešto životno. Riječ animacija dolazi od latinske riječi "anima", a znači "duša". Animacija u okviru turističkih aktivnosti javlja se nakon industrijske revolucije. Vremensko razdoblje u kojem se javlja animacija u turizmu je početak 20 stoljeća
Tijekom dugogodišnjeg razvoja, pod utjecajem globalizacije, tehnološko napretka, povećanjem slobodnog vremena, porastom broja turista i slično, mijenjala se turistička potražnja, a sukladno tome i turistička ponuda. To je razlog zašto danas razlikujemo brojne definicije pojma animacije.
Za hrvatsko poimanje animacije najprihvatljivija je opća definicija: «Animacija je ljubazan poziv na zajedničku aktivnost. Ona znači zabavljati, raspoložiti odnosno u prenesenom smislu poticati, pridobivati nekoga za nešto, oduševiti, bodriti.»
Animacija je za turizam veoma značajna. Zapravo, animaciju u turizmu možemo shvatiti kao pomoć pri susretanju turističke ponude i potražnje. No, pojam animacija je daleko složenija i kompleksnija od ovih pojednostavljenih definicija. Razlog tome je turbulentna okolina u kojoj se ona nalazi. Pod tim podrazumijevamo turističku ponudu i potražnju , čije su promjene stalne i često nepredvidive.
Može se reći kako pojam animacija u turizmu određuje animaciju kao ljudsku djelatnost koja ima veze s unutarnjom, duševnom stvarnošću čovjeka. Zna se da je cilj turističke ponude postizanje ekonomskih efekata, ali nikako se ne smije zanemariti ostvarenje njezine humanističke funkcije.
Animacija je jedna od djelatnosti koja, kroz ostvarenje humanističke funkcije, doprinosi postizanju ekonomskih rezultata, odnosno povećanju izvanpansionske potrošnje turista.. Realiziranjem raznovrsnih programa u turističkoj ponudi, animacija povećava konkurentnost te ponude i posredno ili neposredno i povećava potrošnju samih turista.
Može se dotaknuti i Hrvatske, te činjenice da i kod nas polako sazrijeva svijest o potrebi animacije u turističkoj ponudi, i sve je više turističkih mjesta koja se mogu pohvaliti razvijenom, razgrađenom i organiziranom djelatnošću animacije i raznovrsnim programima animacije turista.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta