Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biotehnologija". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU
Biotehnologija
Seminarski rad iz predmeta:
Biohemijski procesi
Niš, 2011
Sadržaj
Uvod..................................................................................................................................1
1. Razvoj i osnovni pravci istraživanja biotehnologije....................................................2
1.1. Osnovni pojmovi....................................................................................................3
2. Značaj i primena biotehnologije..................................................................................7
2.1. Poljoprivreda..........................................................................................................8
2.2. Industrija...............................................................................................................10
2.3. Medicina...............................................................................................................12
2.4. Forenzika...............................................................................................................16
2.5. Očuvanje životne sredine......................................................................................17
2.6. Evolucija...............................................................................................................17
3. Bezbednost i etička pitanja koja nameće DNK tehnologija......................................19
Zaključak.........................................................................................................................21
Literatura.........................................................................................................................22
Uvod
Biotehnologija ima široku primenu. Vekovima su metaboličke aktivnosti mikroorganizama korišćene u proizvodnji piva, vina i mlečnih proizvoda. Poslednjih godina, biotehnologija ubrzano evoluira, naročito sa novim metodama DNK analize i boljim razumevanjem našeg genoma, nakon Projekta Humanog Genoma. Genetski inženjering nam omogućava da premeštamo gene između vrsta tako da možemo da dobijemo otporne biljke, biljke veće nutritivne vrednosti kao i pametne biljke koje upozoravaju farmera da je vreme da doda đubrivo. Naučnici koriste bakterije ili ovce u proizvodnji deficijentnih humanih proteina (hormon rasta, insulin itd.) u velikim količinama. U genskoj terapiji normalna verzija gena se ubacuje u genom pacijenta koji sadrži nefunkcionalan gen, što bi moglo pružiti mogućnost potpunog izlečenja od pojedinih naslednih poremećaja. Policija pomoću DNK analize rešava slučajeve ubistva i silovanja. Test za očinstvo je takođe od velikog značaja na sudu. Poređenje genoma različitih vrsta daje nam nove informacije o evoluciji. Različiti organizmi se koriste i u čišćenju životne sredine (od nafte,radioaktivnih metala itd.) Biljke se koriste u proizvodnji biogoriva. Nažalost, postoji i mračna strana biotehnologije. Nastale su brojne etičke dileme.
Biotehnologija predstavlja primenu bioloških aktivnosti za dobijanje ili modifikovanje korisnih proizvoda i procesa. Praktikovana je vekovima u prozivodnji piva, vina, sira i drugih namirnica kao i prilikom oplemenjivanja biljaka i životinja gde se dugo oslanjala na prirodne mutacije i rekombinacije. Za razliku od tradicionalne, moderna biotehnologija je zasnovana na manipulaciji DNK, gde naučnici modifikuju određene gene i ubacuju ih u različite organizme.
1. Razvoj i osnovni pravci istraživanja biotehnologije
Centralna dogma molekularne biologije
Identifikacija DNA kao genetičkog materijala kod svih živih organizama i otkriće njene strukture 1953. godine doveli su do ogromnog napretka u razumevanju univerzalnih prirodnih zakonitosti.
Kada je 1972. godine napravljen prvi molekul rekombinantne DNA, sastavljen od lanaca DNA dva različita organizma, otvoreno je potpuno novo poglavlje u biologiji. Usmereno manipulisanje genetskim materijalom postalo je realnost, a istraživanja su počela da teku u pravcu razvijanja sve savršenijih instrumenata i metoda.
Razvoj biotehnologije omogućio je pristup genetičkim informacijama zapisanim u hromozomima i otvorio put novom razdoblju u biologiji.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta