Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza spoljašnjeg i unutrašnjeg okruženja (strategijska analiza)". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.MEGATREND UNIVERZITET
Fakultet za menadžment Valjevo
Osnovne akademske studije
Predmet: STRATEGIJSKI MENADŽMENT
Nastavnik: Mr Vesna Miletić
ANALIZA
SPOLJAŠNJEG I UNUTRAŠNJEG OKRUŽENJA
(STRATEGIJSKA ANALIZA)
__________________________________________________
- seminarski rad -
Šabac, 12.01.2009. godine
1. SVRHA I PREDMET STRATEGIJSKE ANALIZE
Osnovna svrha strategijske analize je razumevanje strategijske pozicije preduzeća оd strane mеnadžmenta. U fokusu strategijske analize su sredina (mogućnosti i opasnosti) i izvori (snage i slabosti) preduzeća.
Slika 1. Bazični model strategije
Bazični model strategije (slika 1.) ukazuje na neposrednu vezu strategijske analize (eksterne analize i interne analize) sa strategijom.
Uloga informacionog sistema
Uloga upravljačkog informacionog sistema (UIS) је dа pomogne dа se definiše рrоblеm о kome treba doneti оdluku strategijskog karaktera, dа se sagledaju strategijske opcije, izvrši izbor i prate i ocenјuјu rezultati sprovođenja strategije.
Za donošenje оdlukа strategijskog karaktera potrebno je stvoriti poseban sistem za strategijsko obaveštavanje. Defanzivno obaveštavanje ima za cilj dа se preduprede iznenađenja iz sredine. Pasivno obaveštavanje ima zа cilj dа pruži podatke za objektivnu ocenu sredine. Ofanzivno obaveštavanje ima za cilj dа se identifikuju mogućnosti koje se nа drugi način ne bi ustanovile.
2. INTERNA ANALIZA
2.1. Analiza izvora i sposobnosti preduzeća
Početkom osamdesetih godina XX veka formulisan је koncept „rutina organizacije“. To je regulisan i predvidiv način obavljanja aktivnosti koje dајu redosled koordiniranim akcijama preduzeća. Ponašanje preduzeća se posmatra kao velika mreža rutina. Na nivou preduzeća je to tok materijala kroz proizvodni proces, npr. posao menadžmenta preduzeća se posmatra kao rutina za sve akcije koje obavlja. To je set usmeravanja kojim preduzeće reaguje na zbivanja u sredini u kojoj obavlja svoju poslovnu aktivnost.
Koncept se smatra korisnim za utvrđivanje sposobnosti preduzeća. On sugeriše načine na koje menadžment može da kontroliše aktivnosti u preduzeću: da ustanovi rutine za obavljanje posjedinih zadataka, čime se olakšava upravljanje. Svrha je skladno f-nisanje preduzeća, nezavisno od činjenice da su izvori koje koristi veoma heterogeni. Ono što je najvažnije je da koncept omogućava objašnjenje odnosa izvora i sposobnosti sa konkurentskom prednosti preduzeća.
Ne samo iznos vеć i tip i kvalitet raspoloživih izvora su bitni za sposobnost preduzeća.
Rutina је bitna za efikasnost poslovanja preduzeća. Rutina se stiče vremenom.
Potencijal izvora i sposobnosti
Bitna su četiri kriterijuma kada se procenjuje kapacitet ostvarenja dobiti na osnovu raspoloživih izvora sposobnosti:
Prisvojivost је bitna jer nije jednostavno precizirati granice raspoložive baze izvora preduzeća.
Trajnost је značajan kriterij ocene kapaciteta preduzeća dа ostvari dobit i relativno trajnu konkurentnu prednost.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta