Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brak i porodica". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЧАЧАК
СЕМИНАРСКИ РАД
Предмет: СОЦИОЛОГИЈА
БРАК И ПОРОДИЦА
Ментор: Студент:
САДРЖАЈ:
1.ПОРОДИЦА И БРАК 4
2.ФУНКЦИЈЕ ПОРОДИЦЕ 6
3. ДЕЗОРГАНИЗАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ ФУНКЦИЈА 7
3.1 ДЕЗОРГАНИЗАЦИЈА УОПШТЕ 7
3.2 ДЕЗОРГАНИЗАЦИЈА ПОРОДИЦЕ 8
4. ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА 14
5.ЛИТЕРАТУРА 15
„Када се људи буду одговорније односили према властитом животу и према животу своје породице,можемо се надати да ће бити и мање развода бракова и мање одбачене и нежељене деце и уопште мање људских невоља и трагедија”.
Босиљка Ђорђевић
1.ПОРОДИЦА И БРАК
Породица је примарна заједница зато што је прва најважнија и најприснија људска скупина.Она је прототип сваке друге друштвене заједнице јер се у породици успостављају трајне,емотивно присне,солидарне и свестране везе између чланова,какве би се могле пожелети и у глобалном друштву.
Зато, и због вишеструких функција, породицу многи сматрају основном ћелијом сваког друштва,својеврсним „друштвом у малом”. Породица настаје формирањем брака између мушкарца и жене,у којем се рађају деца.
Породица је шири појам од брака али је брак основа породице.породица је примарна група и интимна заједница, а брак је друштвена установа окренута донекле и ширем друштву.
Као организована заједница људи, друштво је укупност међусобно повезаних друштвених појава (друштвених процеса, односа ,друштвених група и друштвених творевина) као резултата узајамног деловања понашања људи у оквирима разноврсних међусобно повезаних друштвених делатности (делатност биолошке репродукције, економска делатност, политичка делатност, регулативна, културна и интелектуално духовна делатност) које имају своје међусобно прожимајуће облике друштвене организације, почев од разних правила друштвеног понашања, па до разних институција и организација које се конституишу у тим оквирима , као и у оквирима глобалне друштвене целине.
Типична заједница је породица, док је типично друштво предузеће или неко друго пословно удружење.У заједници људи живе, док у пословним предузећима постижу осређене интересе. Односи у заједници су присни, прожети снажним позитивним емоцијама, испуњени узајамном солидарношћу чланова и осећањем заједничке припадности.У заједници чланови остају међусобно повезани, а у пословним удружењима чланови су вештачки повезани конкретним интересом, али они остају међусобно емотивно раздвојени и поред интереса који их повезују.
Брак је друштвено призната (или не призната) био социјална веза између лица супротних полова која има релативно трајни карактер и различите облике и садржаје,зависно од одрађених животних и друштвених услова.У овом појмовном одређењу брака као елемента породичне структуре треба дакле узимати у обзир следеће:
биолошки карактер брака ,односно успостављање полних веза између лица супротних полова, без обзира да ли је та веза друштвено призмата или није;
усопстављање хетеросексуалних веза и односе засноване, на пример, на лезбијској љубави или на хомосексуалном односу, без обзира на то што су ти односи доста распрострањени а у неким друштвима и друштвено признати;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta