Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Glacijalni reljef Srbije". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U BEOGRADU
GEOGRAFSKI FAKULTET- GOZS
PREDMET: GEOMORFOLOGIJA
SEMINARSKI RAD: ‘’GLACIJALNI
RELJEF SRBIJE’’
Ilija Vlajic- 14/08
Dr. Slavoljub Dragicevic Aleksandar Selic- 1/08
BEOGRAD, 2008.
Sadrzaj:
1. O glacijalnoj eroziji…………………………………………………………………….2
1.1 Istorijat istrazivanja glacijacije……………………………………………………….2
1.2 Geneza lednika………………………………………………………………………..2
1.3 Glacijalni erozivni i akumulacioni oblici…………………………………………….3
2 Morfoloski tipovi lednika…………………………………………………………….....3
2.1 Morfoloska evolucija glacijalnog reljefa……………………………………………...4
3 Fosilni glacijalni rejef u nasoj zemlji……………………………………………………4
4 Tipovi lednika…………………………………………………………………………...5
5 Glacijalni reljef na planinama Srbije……………………………………………………6
5.1 Kopaonik……………………………………………………………………………...6
5.2 Golija………………………………………………………………………………….7
5.3 Prokletije……………………………………………………………………………...8
5.4 Sar-planina……………………………………………………………………………9
5.5 Suva planina………………………………………………………………………….10
5.6 Stara planina………………………………………………………………………… 11
6 Glacijalna jezera………………………………………………………………………..11
7 Zastita glacijalnog reljefa Srbije……………………………………………………….13
7.1 Kompleksna zastita visokoplaninske prirode………………………………………...13
8. Zakljucak………………………………………………………………………………14
9. Literatura………………………………………………………………………………15
1. O Glacijalnoj eroziji
Glacijalna erozija ili egzaracija predstavlja geomorfoloski proces izradjivanja oblika u reljefu mehanickim radom lednika. Oblici glacijalnog reljefa mogu biti erozivni i akumulativni. Erozivni glacijalni oblici postaju glacijalnom korazijom, a akumulativni nagomilavanjem eodiranog stenovitog i rastresitog materijala koji se naziva morenski material. Izgradjivanje glacijalnih oblika reljefa vrsi se u obliku glacijalnog procesa.
Recentni glacijalni oblici postaju danasnjim aktivnim glacijalnim procesom. Oni su postali u geoloskoj proslosti tokom pleistocena, radom nekadasnjih lednika. Tada je klima na Zemljinoj povrsini bila znatno hladinja od danasnje. Sa prelaskom na danasnju topliju klimu lednici su se povukli, a u reljefu su ostali fosilni glacijalni oblici. Glacijalna erozija je vodeci geomorfoloski preoces u izgradjivanju reljefa polarnih i subpolarnih oblastii visokih planinskih regiona. S obzirom na povrsinu koje zahvata na Zelmji glacijalna erozija je vazan geomorfoloski process. Oblasti koje se danas nalaze pod sneznim i lednim pokrivacem zahvatju oko 17 mil. km2.
1.1 Istorijat istrazivanja glacijacije
1837. god u Svajcarskoj u malom mestu Nesatel, Luj Agasis je u prirodnjackom drustvu odrzao predavanje na kome je izneo misljenje da je veliki deo Evrope nekada bio pod ledenim pokrivacem. Danas je ta teorija poznata kao ‘’Nesatelsko predavanje’’,.
U to vreme naucnici nisu bili spremni da private ovu teoriju, iako si teorije o glacijaciji bile iznosene i ranije .Kako su polarna i visokoplaninska istrazivanja napredovala sve vise geologa i geomorfologa pocelo je da prihvata shvatanje da je Evropa nekada bila pod lednim pokrivacem.60-ih godina proslog veka glacijalna teorije je bila opste prihvacena.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta