Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Gamzigradska banja". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Prirodno - matematički fakultet
SEMINARSKI RAD
Gamzigradska banja
SADRŽAJ:
1. Uvod 3
2. Istorija razvoja Gamzigradske Banje 4
3. Položaj i priroda 6
4. Termomineralni izvori 7
5. Zdravstveno-lečilišna funkcija 9
6. Manifestaciona funkcija 9
7. Izletnička funkcija 10
8. Tranzitna funkcija 10
9. Naseobinska funkcija 10
10. Gamzigrad-Felix Romuliana 11
11. Zaključak 13
12. Literatura 14
UVOD
Gamzigradska Banja se nalazi oko 11 km zapadno od Zaječara, tik uz magistralni put Zaječar - Beograd. Naselje je smešteno u živopisnom ambijentu rečne doline Crnog Timoka, oivičene šumovitim brežuljcima, na nadmorskoj visini od 160 m.
Gamzigradska Banja predstavlja vrlo ugodan i tih kutak za lečenje, odmor, rekreaciju, sport, lov i ribolov. Naselje je lepo uređeno, sa puno zelenila i cveća, uređenim parkovnim površinama, uređenim šetalištem i kupalištem na obali reke, u nedirnutom prirodnom ambijentu, udaljenom od bučnih i zagađenih urbanih sredina.
Nosioci turizma u Banji su Društveno preduzeće "Romulijana" i Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju.
Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju je lociran u centru Banje. U pitanju je renomirana zdravstvena ustanova, koja neke od svojih kapaciteta ustupa i u turističke svrhe. Boravak u ovom Zavodu je moguć na dva načina: upućivanjem od strane zdravstvenih službi i komercijalno.
ISTORIJA RAZVOJA GAMZIGRADSKE BANJE
Iako se u njenoj neposrednoj blizini na, 3,5 km. nalazi arheološki lokalitet Romulijana - velelepni dvorac rimskog cara Galerija, nema sačuvanih podataka o postojanju banje u antičko doba. Ipak, nekih antičkih gradnji u vezi sa Gamzigradom svakako je bilo, ali su one na ovim hidrotermama u rečnim tokovima uništene.
Sledeći pisani podatak koji se pojavljuje je u turskim zabeleškama iz 15. i 16. veka. Drugih pisanih podataka za srednji vek nema.
Prvi pisani trag je iz 1835. godine, kada je baron Sigmund Avgust Herder, kraljevsko saksonski upravitelj rudokopstva, putovao kroz Srbiju da bi srpske rudokope i uopšte rudno stanje ove zemlje izvidio i ispitao. O prvim kupanjima u Gamzigradskoj banji nema pisanih podataka. Prema predanju, bila su u higijenske svrhe - pranje od nečistoće i prljavštine, a pošto je voda bila topla, meštani su u njoj prali veš i druge tkanine.
Verujući u njenu lekovitost narod Timočke krajine je počeo masovno da dolazi u banju i to po "preporuci" onih kojima je banja pomogla, jer lekara u to vreme nije bilo.
Glas o lekovitosti Gamzigradske banje brzo se širio. Tome je pogodovala i saobraćajnica Zaječar - Paraćin koja je prolazila kroz samu banju. Prva kupanja u svrhu lečenja započela su 1890. godine i to u improvizovanim bazenima, čija temperatura iznosi od 38 do 42 stepena, koje su bolesnici i njihovi članovi porodice sami kopali. Od okolne rečne vode bazeni su ograđivani blatom, kamenjem, koljem i šašom, a preko njih su prebacivane lisnate grane.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta