Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "ITIL i standard ISO/IEC20000". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Beogradu
Fakultet Organizacionih Nauka
Predmet: Upravljanje razvojem informacionih sistema
Tema: ITIL I STANDARD ISO/IEC 20000
Seminarski rad
Beograd, 2007
SADRŽAJ
ITIL...................................................................................................................3
Uvod..........................................................................................................3
Definicija...................................................................................................3
Najbolja praksa..........................................................................................3
Koristi od ITIL-a za korisnike...................................................................4
BS 15000 - Standard o menadžmentu IT uslugama .........................................5
Istorija........................................................................................................5
Svrha standarda BS 15000.........................................................................5
ISO/IEC 20000..................................................................................................6
Šta je ISO/IEC 20000.................................................................................6
Sadržaj ISO/IEC 20000..............................................................................7
Sadržaj ISO/IEC 20000 -1...............................................................7
Deo 1: ISO/IEC 20000 -1................................................................7
Sadržaj ISO/IEC 20000 -2.............................................................14
Deo 2: ISO/IEC 20000 -2..............................................................15
ISO/IEC i ITIL..........................................................................................22
Zašto ISO/IEC 20000................................................................................22
Kako ISO/IEC 20000 sertifikuje posao..........................................23
Prednosti implementacije ISO/IEC 20000.....................................23
Zaključak..........................................................................................................24
Literatura..........................................................................................................25
ITIL
Uvod
1.2. Definicija
1.3. Najbolja praksa
“Najbolja praksa” se zasniva na znanju i iskustvu stručnjaka, kao i praktičnoj primeni IT-a širom sveta. Sadržaj biblioteke je primjenjivan širom Evrope na sve aktivnosti koje se odnose na upravljanje IT uslugama (Information Technology Service Management – ITSM) radi uspostavljanja najbolje prakse u isporuci IT usluga. Danas, ITIL je globalno prihvaćen kao „de facto“ standard u primeni upravljanja uslugama u svetu.
ITIL danas podržava skup aktivnosti: [1]
Softver
integrisane alatke za upravljanje
alatke za upravljanje sistemima
Konsultantske usluge
konsultantske firme obezbeđuju podršku za program implementacije ITIL-a u kompanijama klijenata
Obuka
centri za obuku drže kurseve i radionice za ITIL najbolju praksu za različite nivoe znanja
Publikacije
organizacije objavljuju najbolju praksu u časopisima i knjigama
Organizacije
razvijene su Web lokacije za razmenu znanja u okviru foruma, tj. itSMF - “Forum za upravljanje IT usugama” (IT Service Management Forum) aktivno radi na promociji i širenju ITIL-a u svetu.
OCG (Office of Government Commerce – „Vladina služba za poslovanje) je vlasnik ITIL najbolje prakse.
Kvalifikacije
EXIN i ISEB su dva međunarodna ispitna odbora za oblast upravljanja uslugama.
Upravljanje uslugama je element usklađivanja IT i poslovanja (Business/IT Alignment). To je proces vISO/IEC-kog nivoa koji upravlja IT uslugama u ime poslovnih klijenata. Upravljanje uslugama se sastoji od:
ITIL podrške za usluge (Service Support)
ITIL isporuke usluge (Service Delivery)
Podrška za usluge opisuje način na koji korisnik može da pristupi odgovarajućim uslugama koje pružaju podršku njegovom poslovanju. Glavni procesi su:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta