Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Evropski parlament". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Sadržaj:
UVOD.............................................................................................................................2
Izabrani parlament.....................................................................................................3
1.1. Funkcije Evropskog Parlamenta.......................................................................3
1.2. Procedure Evropskog Parlamenta.....................................................................4
1.3. Nadgledanje i moći Evropskog Parlamenta......................................................5
2. Velika koalicija..................................................................................................6
2.1. Izbori za Evropski Parlament...........................................................................6
2.2. Predsednik i organizacija..................................................................................7
3. Odbori i delegacije.............................................................................................8
4. Budućnost Evropskog Parlamenta....................................................................9
ZAKLJUČAK........................................................................................................10
Literatura..........................................................................................................11
Uvod
1. Izabrani parlament
Funkcije Evropskog parlamenta
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
Procedure Evropskog parlamenta
Nadgledanje i moći Evropskog Parlamenta
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
2. Velika koalicija
2.1. Izbori za Evropski Parlament
2.2. Predsednik i organizacija
3. Odbori i delegacije
4. Budućnost Parlamenta
ZAKLJUČAK
Evropski parlament (European Parliament) je odraz demokratske volje 492 miliona građana, I u okvirima kompetencija EU, sa Savetom ko-zakonodavno telo Evropske unije. Jedino je telo na nivou Unije koje se bira neposredno od strane građana. Evropski parlament ima 785 poslanika, koji se biraju na neposrednim izborima na mandat od pet godina. Zajedno sa pan-evropskim politickim grupacijama, predstavljene su najvaznije politicke partiје zemalja clanica.
Parlament ima tri osnovne funkcije, a to su da deli sa Savetom moć ozakonjenja, tj. Usvaja evropske zakone(directive,regulacije,odluke). Njegovo ucesce u donošenju zakona pomaže garantovanju demokratskog legitimiteta usvojenih tekstova. Zajedno sa Savetom rukovodi budžetom i tako utiče na troškove EU. Na kraju procedure, usvaja budžet u celini. Zadužen je I za demokratski nadzor nad Komisijom. Potvrđuje nominaciju za članove Komisije i ima pravo censure Komisije. Praktikuje i politički nadzor nad svim institucijama. Sedište Parlamenta je u Strazburu.
LITERATURA:
Dr. Srdić M., Evropska unija i pravo evropske unije, Čačak, 2006.
Dr. Lopandić D., Ugovor o Evropskoj uniji, Beograd, 1999.
http://www.entereurope.hr/page.aspx?pageID=53
Prva se navodi u Ugovorima i ima ceremonijalno prvenstvo nad svim moćima na evropskom nivou
www.entereurope.hr
Dr. Srdić M., Evropska unija i pravo evropske unije, Čačak, 2006. str. 75
PAGE
PAGE 11
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta