Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akumulator (makedonski)". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет ,,Гоце Делчев”-Штип
Земјоделски факултет -Штип
Семинарска работа по предметот :
Основи на Земјоделска Техника
На тема:
Акомулатор
Ментор: Изработил:
Проф. Др. Зоран Димитровски Алаксандар Стоименовски
Штип 2009 година
Содражина
Вовед
Што представува акомулаторот и од што се состои
Опасности од акомулаторот
Како работи акомулаторот
Појава
Примена
Од што се направени акомулаторите
Како се одражуваат акомулаторите
Како се одражуваат акомулаторите
Сервис проблем
Карактеристики
Капацитет
Резервни капацитет
Проблеми при корозија
Одржување мерки за претпазливост
Користена литература
Вовед
Акомулаторот е електрохимично извор на енергија која ослободува електричната енергија во контролиран начин. Сите видови на батерии содржи позитивни и негативни ознаки се нурнати во електролитите во внатрешноста на кутијата. Сите акумулатори, Фабриката за акумулатори Сомбор се доведат-киселина, што значи дека позитивни и негативни ознаки направени од олово соединенија кои се во електролит на разредена сулфурна киселина.
Оловно-киселински акумулатори се група на средното батерии, што значи дека по ослободувањето може да биде дополнет. Основенo батериите можат да се испуштаат само еднаш, по кои мора да ги фрлат; пример од овие батерии се на батериите зарачните ламби и радио рачено.
Што представува акомулаторот и од што се состои
Акомулаторот е вид на батерија, електрохимично помагала, кој е во состојба да ја врши двојна конверзија (реализација) на енергија. Можно е да се конвертира во хемиска електрична енергија, која се смета за полнење батерии, бидејќи тогаш врши зголемување на потенцијалот на енергијата на батерии. Сепак, можно е да се изврши конверзија на хемиска енергија во електрична енергија, како и со сите батерии, приклучување на струја на потрошувачите во делови на батериите (столбови), кога на батеријата произведува електрична енергија и моќност испорака коло.
Акомулаторот се состои од една или повеќе клетки имаат две електроди (катод и аноден) се нурнати во електролитите. Еден од водечките ќелија на батеријата овозможува напон од околу 2 V и на сериски приклучок од клетки добива на батеријата номинален напон што одговара на бројот на клетките множат со напон од една ќелија. На пример, за номинален напон од 12 V, потребно е да го поврзете 6 клетки од 2 V серија.
Најпознати и најчесто присутна во пракса, олово и земјата.
Батерии се во средното електро-хемиски извори на електрична енергија и постојано да конвертира во хемиска енергија, електрична енергија и обратно (може да биде обвинет и разрешува).
За разлика од батерии батерија е еден од таканаречените примарни извори на електрична енергија поради тоа што конвертира во хемиска енергија, електрична енергија и не можат да бидат обвинети
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta