Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brušenje". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj
Istorija...............................................................................................2
2. Definicija..........................................................................................2
3. Upotreba sredstava za brušenje.......................................................3
4. Unutrašnje kružno brušenje.............................................................4
5. Brušenje bez šiljaka........................................................................4
6. Grubo brušenje...............................................................................5
7. Fino brušenje.................................................................................6
8. Sredstva za brušenje.......................................................................7
9. Mašine za brušenje........................................................................7
Literatura...............................................................................................9
1.Istorija
Postupak brušenja jedan je od najstarijih čovečanstvu poznatih postupaka obrade. Još u Kamenom dobu klesani kamen brusio se da bi se dobilo oružje i alatke. Čovek je kao abraziv koristio kamenu prašinu kojom je trljao predmete pomoću drveta ili oguljene kože. Danas postoji mnoštvo abraziva kojima se mogu proizvesti predmeti najrazličitijih površina i oblika.
Slika (1): Ručno brušenje
2.Definicija
Po opštoj definiciji brušenje je postupak obrade površina kojim pokušavamo da uklonimo deliće ili materijal pomoću brojnih tvrdih kristala (brusnih zrna) neodređenih geometrijskih oblika. Pri tome takođe tvrdim zrnima rezanjem odstranjujemo materijal sa metalnih i drugih površina.
Postupkom brušenja na površini metala formiraju se žlebovi ili brazde. Površina metala pod pritiskom brusnog zrna postaje plastična, a rubovi tragova brušenja glatki i oštri. Brusno zrno omekšava metal, u toku brušenja ga delimično potiskuje u stranu i na taj način formira izbočenje.Od svih postupaka obrade skidanjem strugotine,brušenje je imalo najsnažniji razvoj i porast primene.Mnoge operacije skidanjem čestice ,koje su se izvodile na glodalicama ili drugim alatnim strojevima danas se izvode na brusalicama.
Slika (2):Tipično brušenje ravne površine
Postupkom brušenja na površini metala formiraju se udubine ili brazde.Površine metala pod pritiskom brusnog zrna postaje plastična,a rubovi tragova brušenja glatki i oštri.Brusno zrno omekšava metal,u toku brušenja ga delimično potiskuje u stranu i na taj način formira izbočenje.
3.Upotreba sredstava za brušenje
U toku brušenja brusno zrno deluje na obrađivanu površinu metala na tri načina:
preko čvrsto vezanih zrna u obliku brusnih ploča i gljiva, korundom obloženih tkanina od veštačkih vlakana i brusnih traka
kao labavo vezana zrna u obliku brusnih pasta ili emulzija
kao nezavisna zrna bez vezivanja.
Tabela zrnastog sastava
Pri brušenju, nakon izbora redosleda pojedinih povećanja zrnastog sastava, vodimo računa da kvalitet brušenja ravnomerno povećavamo. Činjenica je da pravilno brušenje nije jednostavan postupak i da je za dobre rezultate potrebno sistematsko proveravanje u praksi. Naime pravilo kaže, da je pravilno i kvalitetno brušeno i ¨napola polirano¨.
4.Unutrašnje kružno brušenje
Slika (3):Tipično brušenje unutrašnjih površina
5.Brušenje bez šiljaka
Posebna vrsta metoda spoljašnjeg kružnog brušenja kod kojih se obradni predmet ne steže između šiljaka i nisu potrebne centralne rupe u cilindričnim delovima.Šematski prikaz brušenja bez šiljaka prikazan je na slici.Metoda se razvila za brušenje toplih i hladnih cilindričnih delova.Ima jedan niz prednosti u odnosu na kružno brušenje:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta