Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Logistika distibucije". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ
ЛОГИСТИКА У САОБРАЋАЈУ
Семинарски рад
Тема. Логистика дистрибуције
Наставник: Студент:
Доц.Др Марко Васиљевић,дип.инг.саоб. Мишо Смиљанић 48/08
Асистент: Смјер: Мр. Зоран Ристикић,дип.маш.инг. Жељезнички саоб.
Садржај:
Увод ................................................................................................. 3
1.Циљеви логистике ....................................................................... 4
2.Задаци логистике дистрибуције ................................................ 4
3.Физичка дистрибуција ............................................................... 6
3.1.Системски приступ .............................................................................. 7
3.2.Кориснички сервис ................................................................................. 8
3.3.Превоз ...................................................................................................... 8
3.4.Складиштење ........................................................................................ 11
3.5.Контрола залиха ................................................................................... 12
3.6.Заштита ипаковање .............................................................................. 12
4.Судионици продаје и дистрибуције ......................................... 13
5.Избор канала продаје и дистрибуције ..................................... 13
6.Креирање канала продаје и дистрибуције ............................... 13
7.Канали дистрибуције ................................................................. 14
7.1.Вишеструки канали дистрибуције ...................................................... 15
7.2.Предност посредника .......................................................................... 15
Закључак ........................................................................................ 17
Литература .................................................................................... 18
Увод
Логистика дистрибуције је део микрологистике која се бави свим радњама у процесу кретања и чуванја робе од произвођача до потрошача. Дистрибуциом се обухватају све радње да се роба достави купцу у одговарајућој квалитети, на право мјесто, у договорен рок испоруке и што економичније.
"Логистика је процес којим се људски напори и одговарајући извори усмјеравају ка циљу стратегије". Логистика прекрива низ пословних активности усмјерених на одвијање процеса физичких токова сировина и репроматријала од изворишта до мјеста прераде готових производа, као и токове готових производа до крајњих потрошача.
У питању су пре свега активности транспорт, складиштења, држања залиха, манупилације са робом, паковања итд. Ове активности су неизбјежан предуслов одвајања дистрибутивних и производних процеса репродукције производа у робној привреди. У савременим условима, које карактеришу процеси глобализације свјетске привреде, брзог развоја и примјене нових технологија и информатике, обим логистичких активности, које подржавају дистрибуцију огромног асортимана и количине производа на све веће удаљености континуелно и динамично се повећава.
Физичка дистрибуција је ужи термин од маркетинг логистике. Она се односи на дио логистичког система који је повезан са кретањем и складиштењем финалних производа од произвођача (продавца) до потрошача (купца).
Маркетинг логистика захтјева системе интегрисане логистике и обухвата управљање матријалима, системе тока матријала и физичку дистрибуцију подстакнуту информационом технологијом.
Маркетинг логистика обухвата неколико активности:
Прва је предвођање продаје на основу кога организација припрема дистрибуцију, производњу и ниво залиха. Сировине се претварају у готове производе, а они силазе са покретних трака и пролазе кроз процес паковања, складиштења у фебрикама, унутрашњи и спољашњи транспорт, складиштење на терену, испоруку и услуживање потрошача.
.
1. Циљеви логистике дистрибуције
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta