Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kineski tradicionalni kostim transportovan u savremeno odevanje". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Uvodni deo
Svaka dinastija u Kini imala je svoju bogatu kulturu vrednu pamćenja. Kineski stil odevanja ima dugu istoriju i ide unazad nekoliko hiljada godina. Zahvaljujući upravo ovim saznanjima, došla sam na ideju da uradim diplomski rad koji nosi naziv „Kineski tradicionalni kostim transponovan u savremeno odevanje“
Budući da je kroz slavnu Kinesku prošlost obilovao veliki broj kostima koji su dolaskom svake sledeće dinastije bili modifikovani, stiliski bolje osmišljeni i iznad svega funkcionalniji, bilo mi je teško da odaberem model koji bi na adekvatan način predstavio moje stečeno znanje iz ove oblasti pa je tako najbliže modelima na kojma sam ja radila- model Kipao nošnje. Kipao je elegantni tip Kineske nošnje, uska zatvorena haljina sa visokom kragnom i rukavima.
Pre nego što bude više reči o Kipao haljini, govoriću o istoriji odevanja u Kini, dinstijama i nošnjama koje su se nosile u to vreme.
Kinezi su nosili svilu dok su druge kulture još uvek nosile kožu životinja. Odevanje u Kini nije samo evolviralo tokom vremena, ono se često menjalo drastično usled promena dinastija ili usled carskog dekreta novog vladara. U drevnom feudalnom društvu, pozicija i rang ljudi se lako mogao razlikovati po njihovom svakodnevnom odevanju, posebno za obične ljude i za više društvene klase. Među višim dominantnim klasama, samo je vladaru bilo dozvoljeno da nosi žutu boju i amblem zmaja, na tradicionalnoj kineskoj odeći, kao ekskluzivnu potvrdu njegove snage moći.
Usled relativno jednostavnog dizajna i tkanja tradicionalne kineske odeće, izvezeni krajevi, ukrašeni nabori na odeći ili svili, šare na ramenima i ešarpe su često dodavane kao ukras. Upravo ovakvi raznovrsni dizajni postali su jedan od jedinstvenih obeležja tradicionalne kineske odeće.
Tamne boje su bile mnogo više zastupljene u tradicionalnoj kineskoj odeći od svetlijih pa je stoga glavna boja različitih ceremonija bila tamna, dok su svetli, složeni detalji ukrašavanja bili samo naznačeni. Svetlije boje u odevanju su češće nosili obični građani za svakodnevnu upotrebu.
Kinezi povezuju određene boje sa posebnim godišnjim dobima: zelena predstavlja proleće, crvena simbolizuje leto, bela predstavlja jesen i crna boja simbolizuje zimu. Veruje se da Kinezi imaju potpuno razvijen sistem slaganja, koordinacije i kontrasti među bojama i nijansama svetlosti i tame na odevnim predmetima. Crvena boja je omiljena za većinu Kineza obzirom da ona simbolizuje dobru sreću po tradicionalnom mišljenju. Kinezi rado nose crvenu boju kada slave neki bitan događaj ili proslavu u svom životu, kao što je na primer ceremonija venčanja.
Sl. 1. Kineska venčanica crvene boje
1. Istorija odevanja u Kini
Kina ima mnogobrojne etničke grupe sa dugom istorijom, a ljudi iz dinastije Han dominiraju većinom perioda u njenoj istoriji. Hiljadama godina, generacije kreatora su se posvetili građenju carstva odevanja, praveći odeću koja pokriva ljudsko telo i bitna je komponenta kineske kulture. Enormni napredak ove nacije može se videti kroz promene u stilovima odevanja.
Proizvodnja odeće u Kini datira iz praistorijskog vremena, najmanje pre 7000 godina. Arheološki pronalasci stari 18 000 godina su artefakti kao što su igle za šivenje izrađene od kostiju i kamenčići i školjke koji su na sebi imali rupice, što sve zajedno svedoči o postojanju ukrasa i umeća šivenja u veoma ranoj kineskoj civilizaciji.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta