Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkoholizam". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Uvod
 Alkohol je bio prisutan na Zemlji mnogo ranije nego što su se pojavili prvi ljudi. Razvio se pre 1,5 biliona godina, kada su bakterije konzumirajući ćelije biljaka proizvele alkohol. 
Ljudi su počeli da konzumiraju alkohol pre najmanje 7000 godina. Pronađeni su ostaci grnčarije iz ovog vremena, u čijim porama su arheolozi pronašli ostatke piva i vina.
Neka stočarska plemena u Aziji su pravili alkoholna pića od kobiljeg mleka koje su ostavljali da prevri. Medovinu su pravili Grci i Rimljani. U Indiji i Africi još u davna vremena vino se pravilo od palme. Vinova loza je iz svoje postojbine, južno od Kaspijskog Jezera preko Male Azije prenesena u Grčku, a odatle po čitavom svetu. Neki narodi, među kojima Rimljani i Grci imali su i svoga Boga Vina. Stari narodi su verovali da su alkoholna pića proizvodi bogova ili od boga data, te da im mogu pomoći u borbi s nepoznatim silama, nedaćama i bolestima.
U starim pisanim dokumentima vide se zapisi o upotrebi vina, piva, i drugih alkoholnih pića. Pored proizvodnje vina i piva, bila je raširena i fermentacija mleka, kao i fermentacija meda. Mešali su razne vrste pića. Zato su vino i pivo bili slatki, tamne boje i sa puno taloga.
Dokumenti pronađeni u Mesopotamiji (današnjem Iranu) trihiljadite godine p.n.e. govore da se alkohol nalazio na listi životnih potreba uz ostalu hranu.
U Egiptu 2700-1200 godine p. n.e. pivo je bio važan deo dijete.
Faraonima je bilo zabranjeno konzumiranje alkoholnih pića.
Rani pisani dokumenti o pivu sadrže: komercijalne poruke o alkoholnim pićima, upozoravaju mlade osobe da ne preteruju u pijenju, kao i niz zabrana u vezi upotrebe alkohola. Najraniji poznati pisani zakon o alkoholu je Hamurabijev zakonik iz Babilona (2000 godina p. n.e.). Tu je regulisana prodaja piva i vina, postavljeni standardi za meru, zaštita onih koji konzumiraju alkohol i odgovornost onih koji prodaju alkohol.
Arheološka istraživanja u Kini nam govore da su vino i pivo bili upotrebljavani u religijskim ceremonijama.
Jedini delovi sveta u kojima se alkohol nije intenzivno upotrebljavao su Severna-Amerika i Okeanija. Oni nisu imali alkoholna pića sve dok nisu došli u kontakt sa evropskim kolonizatorima.
U Sparti, pre 3000 godina, prema naredbi kralja, pijancima su odsecane noge.
Rimska država je svojim zakonima posebno zabranjivala pijenje ljudima mlađim od 30 godina, jer se smatralo da su te godine najvažnije za stvaranje porodice i potpuno fizičko i intelektualno sazrevanje.
U Grčkoj i Rimu alkohol je odigrao važnu ulogu u medicinske i religijske svrhe. Hipokrat, jedan od najznačajnijih lekara starih Grka, zagovarao je lekovito delovanje vina. Međutim, on je pisao '' Pijanstvo je umišljeno, samovoljno izazivanje ludila ''. Jače opijanje je bio deo religijskih orgija posvećenih Dionisu i Bahusu. Interesantno je da su Rimljani alkoholičare smatrali bolesnim ljudima.
Alkohol je odigrao važnu ulogu među Jevrejima i Hrišćanima. Mojsije zabranjuje upotrebu alkohola. Isus je izabrao vino da simbolizuje Njegovu krv. Muhamed zabranjuje upotrebu alkohola.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta