Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aktivnosti u prirodi". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ:
Uvod..................................................................................................... 3
1. Izleti – jednodnevni.......................................................................... 4
2. Logorovanja..................................................................................... 5
3. Plivanje............................................................................................ 6
3.1. Slobodni stil (kraul, muški)......................................................... 6
3.2. Prsno (ženski)............................................................................... 6
3.3. Leđno............................................................................................ 7
3.4. Leptir (baterflaj, delfin)............................................................... 7
4. Veslanje........................................................................................... 7
4.1. Kajak i Kanu................................................................................. 7
5. Skokovi u vodu................................................................................ 8
5.1. Discipline skokova u vodu........................................................... 8
6. Skijanje............................................................................................ 9
Zaključak............................................................................................ 10
Literatura........................................................................................... 11
UVOD
U današnjem vremenu postoji čitav niz aktivnosti kojima se ljudi bave u okviru slobodnog vremena. Za bavljenje ovim aktivnostima, od kojih je dobar dio povezan sa sportom, potrebna je određena sportska pripremljenost, tj sposobnosti i vještine.
U ovom seminarskom radu sam obradio neke od aktivnosti u prirodi koje možemo realizovati individualno ili sa grupom učesnika. Pored toga većinu aktivnosti u prirodi je moguće uspješno realizovati i sa učenicima osnovne i srednje škole.
IZLETI – jednodnevni
Izleti se obično izvode u doba godine kada su uslovi za to najprikladniji, odnosno maj-juni ili septembar-oktobar. Nije poželjno izvoditi izlet na kišovitom, prohladnom ili vjetrovitom vremenu, nego u periodu sunčanog i toplog vremena. Izleti se izvode vlastitim nogama, bez prevoznog sredstva. Dužina pješačenja ne treba da je duža od 8 kilometara, a ni kraća od 4 kilometra u jednom smijeru, što znači ukupno od 8 do16 kilometara u zavisnosti od uzrasta učenika.
Prije polaska skrenuti pažnju učenicima na odgovarajuću obuću, odjeću, hranu i piće. U toku samog pješačenja, prigodne aktivnosti su svakako pjevanje, prenošenje poruke sa početka na kraj kolone i povratna informacija, vježbanje strojevog koraka, hvatanje koraka i još štošta. U toku pješačenja, vođa izleta određuje odmor na pogodnim mjestima.
Po dolasku na odredište izleta, koje bi trebalo da bude prostrano, van naseljenog mesta, sa pitkom vodom u blizini, daje se odmor za ručak, a poslije obroka ponovno okupljanje po dogovorenim grupama. Jedna grupa bi izvodila sportska takmičenja (fudbal, košarku, odbojku, između dvije vatre, kamena s ramena, skok u dalj, skakanje u vreći, troskok, puštanje zmajeva i sl.). Druga grupa bi izvodila orijentaciono kretanje u prirodi, gdje bi prevashodni zadatak bio određivanje strana svijeta (prema suncu, časovniku, prirodnim pojavama i sl.), kretanje zadanim pravcima, određivanje smijera kretanja prema orijentirima. Treća grupa bi se takmičila u poznavanju biljaka i životinja. Četvrta grupa bi se takmičila u lijepom izražavanju i opisu prirode, itd.
Poslije odmora i slobodnih aktivnosti potrebno je pripremiti i organizovati plan za povratak na polazno mjesto.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta