Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA "INFORMACIONE TEHNOLOGIJE"
NAZIV SEMINARSKOG RADA:
"INTERNET"
Datum:28.01.2011.godine
SADRZAJ:
UVOD
OPSTI POJAM I RAZVOJ INTERNETA
ORGANIZACIJA I UPOTREBA INTERNETA
INTERNET SERVISI
OSNOVNI
JAVNI
POSEBNI
ZAKLJUCAK
LITERATURA
UVOD
U poslednjih nekoliko godina Internet je postao vrlo medijatizovan fenomen koji je u veoma kratkom vremenskom periodu zauzeo jedno od najznačajnijih mesta u oblasti skladištenja, pretraživanja i iskorišćavanja različitih informacija. Zahvaljujući mogućnostima koje ima, ljudi brzo uspostavljaju međusobnu komunikaciju, razmenjuju informacije, vode razgovor i na taj način uklanjaju barijere koje čini prostorna udaljenost.
U pogledu obrazovanja treba očekivati mnogo od generalizacije korišćenja Interneta. Kao prvo, tu je mogućnost da se širi univerzalniji pristup izvorima znanja. Takođe se omogućava da se ponovo razmisli o obrazovanju, učenju, pedagogiji: učenje na daljinu, obuka u preduzećima itd.
Interesantna oblast obrazovanja koja dobija na značaju primenom Interneta je tzv. Obrazovanje na daljinu.
1.POJAM I RAZVOJ INTERNETA
Po definiciji, Internet je globalna mreža sačinjena od preko hiljadu manjih mreža, od kojih svaka koristi internet protokol (IP) za međusobno komuniciranje. Reč “Internet” sada se koristi kako za označavanje mreža koje u okviru Interneta “govore” jezikom IP, tako i mnogobrojnih mreža koje su povezane sa njim - čak i onih koje ne koriste IP, kao što su FidoNet i BITNET. U stvari, izraz Internet su njegovi kreatori skovali zato što im je bila potrebna reč koja bi označila mrežu međusobno (inter) povezanih mreža (net) koju su gradili.
Znači Internet je najveća postojeća računarska mreža sa ogromnim brojem stalnih I privremenih korisnika, a procjena govori da stalno aktivnih računara ima 10 000 0000 I oko 500 000 000 korisnika koji se povremeno uključuju sa ciljem pretraživanja I razmjene informacija.
Računarska mreža je skup međusobno povezanih računara , perifernih uređaja I drugih resursa.Svaki uređaj koji komunicira sa drugim uređajem mora imati mrežni čvor a on mora biti opremljen mrežnim adapterom-hardvardskom komponentom koja mu omogućava rad u mreži.
Upotreba internet počinje 50 godina prošlog vijeka.
Već od prvih dana pa sve do danas, Internet je proslavio mnogo „rođendana“, ali koji je pravi teško će se složiti i najbolji poznavaoci istorije informatike. Neki tvrde kako je to 1961. kad je dr. Leonard Klajnrok na univerzitetu MIT prvi put objavio rad o packet-swiching tehnologiji. Neki navode 1969. godinu kao godinu rođenja Interneta jer je tada Ministarstvo odbrane SAD-a odabralo Advanced Research Project Agency Network, poznatiju kao ARPANET, za istraživanje i razvoj komunikacija i komandne mreže koja će preživeti nuklearni napad. Sedamdesete godine donele su nekoliko veoma važnih otkrića koja su obeležila razvoj Interneta kakvog danas znamo, a potom se dogodilo i odvajanje ARPANET-a iz vojnog eksperimenta u javni istraživački projekt. Verovatno je najvažniji trenutak bio 1983. kad je tadašnja mreža prešla sa NCP-a (Network Control Protocol) na TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), što je značilo prelazak na tehnologiju kakva se i danas koristi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta