Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Uređenje žardinjera u enterijeru". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj
Uvod………………………………………………………………………..3
1. Aranžiranje žardinjera…………………………………………………...4
Vrste žardinjera………………………………………….…………..6
2. Kompozicija aranžiranja…………………………………………………7
3. Njega biljaka u žardinjeri………………………………………………..9
Zaključak……………………………………………………………….….11
Literatura……………………………………………………………..……12
Uvod
Aranžiranje saksijskog cvijeća u enterijeru vrši se na više načina, pojedinačno ili u manjim i većim grupama. Biljke su uglavnom sade u grupama, a pažnja je posvećuje tome kako će žardinjera biti posavljena, koja je boja zidova i kakav je namještaj.
Prije mnogo godinа, žаrdinijere su bile uobičajene u domovima bile su dizajnirane kao platforme koje služe za isticanje lepote biljaka koje se nalaze u njima. Međutim, žаrdinijerа i dаlje imа svoje mesto u bašti, kancelariji, stanu, na balkonu i može dа se prilаgodi modernom stilu dizajna i opremanja vrtova.
Za aranžiranje žardinjera uglavnom se koristi saksijsko cvijeće uglavnom lisno i cvijetno. Svaka biljna vrsta se odlikuje određenim dekorativnim osobinama koja upotpunjuju aranžman.
Razne vrste i oblici žardinjera
1. Aranžiranje žardinjera
Svaka žardinjera, bez obzira na veličinu i oblik treba da ima otvor kroz koji će da otiče suvišna voda. Da zemlja ne bi zapušila otvor stavlja se drenažni sloj od delića izlomljene saksije, šljunka ili stiropola ( sitna zrnca ).
Preko ovog drenažnog sloja se stavlja odgovarajuća smješa zemlje, što zavisi od izbora biljaka. Žardinjera se napuni zemljom do pola, a onda se biljke zasade sa saksijom ili bez nje. U koliko se biljke sade bez saksija vade se iz nje blagim udaranjem o ivicu stola. Kada se sve biljke zasade žardinjera se napuni zemljom do određene visine, odnosno da 2 cm od gornje ivice ostanu slobodna. To je neophodno, jer bi, inače, voda prilikom zalivanja padala preko spoljne ivice žardinjera i kvasila pod.
Aranžirana žardinjera
Kad biramo biljni materijal za aranžiranje žardinjere vodimo računa o zahtjevima pojedinih biljaka prema količini vlage koja im je potrebna za pravilan rast i razvoj. Ne bi trebalo zajedno aranžirati biljke koje zahtjevaju više vlage sa onima koje mogu da rastu u sušnim uslovima. Na izbor biljnog materijala utiče i izloženost svjetlosti i suncu mjesta u enterijeru, gdje je postavljena žardinjera. Biljne vrste koje zahtjevaju veliku količinu svjetlosti, ne bi trebalo kobinovati saonima koji mogu dobro da uspjevaju u uz minimalnu osvetljenost. Međutim, ponekad kad želimo da postignemo neki izuzetni efekat, ovi zahtjevi biljaka se u potpunosti ne poštuju.
Pri aranžiranju saksijskih vrsta u žardinjeru treba da poštujemo neke osnovne principe aranžiranja. Kada je u pitanju visina, biljke postavljamo stepenasto, odnosno ako se žardinjera nalazi uza zid, onda najviše vrsta ide uza zid, isppred nje postavljamo biljke srednje visine, a u prvom planu su sasvim niske vrste ili puzavice. Ukoliko je žardinjera postavljena u središnjem dijelu prostorije treba da je tako aranžirana da lijepo izgleda sa svih strana. U tom slučaju najviše vrsta se postavlja u centar žardinjera, billjke srednje visine oko nje, a najniže vrste uz ivicu žardinjera.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta