Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elektromagnetna indukcija". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Sadržaj:
Uvod 2
Faradejev zakon 3
Elektromotorna sila elektromagnetne indukcije 3
Lencovo pravilo 4
Statička indukcija 6
Dinamička indukcija 6
Međusobna indukcija i samoindukcija 7
Induktivnost - Koeficijenti indukcije 8
Energija magnetnog polja strujne konture 10
Povećanje ukupnog fluksa kroz konturu 10
Kalem 11
Strujno-naponska karakteristika kalema 11
R-L kolo 12
R-L kolo sa izvorom jednosmerne struje 13
Vezivanje kalemova 13
Sprezanje kalemova 14
Literarura 15
ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA
Uvod
Faradej je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetne indukcije i time čovečanstvu dao ključ proizvođenja električne energije. Ovaj zakon je jedan od osnovnih i najvažnijih zakona elektrotehnike. Faradej je na ovo otkriće došao nastojeći da eksperimentalno dokaže jednu pogrešnu naučnu hipotezu.
Neposredno posle otkrića Ersteda i Ampera da stacionarna električna struja stvara magnetno polje, Faradej je pokušao da otkrije suprotan efekt, da pomoću stalnog magnetnog polja izazove stacionarnu električnu struju u kolu koje se nalazi u tom polju. On je postavio u neposrednu blizinu dva kalema. Kroz jedan je propuštao jaku jednosmernu struju i time stvarao stalno magnetno polje. Ovo polje je, prema njegovim očekivanjima, trebalo da izazove u kolu drugog kalema stalnu jednosmernu struju, ali se to nije desilo. Međutim, Faradejevom oku dobrog eksperimentatora nije promaklo da su se,
prilikom uključivanja i isključivanja struje u prvom kalemu, u drugom kalemu javljale kratkotrajne struje suprotnog smera. Pojavu ovih struja Faradej je zapazio i prilikom promene relativnog položaja dva kalema. Isti efekat je zapazio i kada je prvi kalem zamenio stalnim magnetom. Analzirajući okolnosti pod kojima dolazi do pojave indukovanih struja u drugom kalemu, Faradej dolazi do zaključka da je izrok indukcije u svim slučajevima promena magnetnog fluksa kroz provodnu konturu, a da je intenzitet indukovane struje srazmeran brzini promene fluksa, pri čemu je način na koji se ova promena ostvaruje potpuno irelevantan. U opštem slučaju, promena fluksa može nastati I kao rezultat simultanog dejstva više faktora.
Faradejev zakon
Slika 1
Promena magnetnog fluksa kroz neku provodnu konturu izaziva električnu struju u toj konturi
Električnu struju u provodnoj konturi pokreće elektromotorna sila koja nastaje u toj konturi usled promene magnetnog fluksa
Pri promeni magnetnog fluksa kroz neku zatvorenu konturu, indukuje se u toj konturi EMS jednaka brzini promene magnetnog fluksa.
Elektromagnetna indukcija je pojava nastajanja elektromotorne sile usled promene magnetnog fluksa
Elektromotorna sila elektromagnetne indukcije
To je vrtložno električno (ne elektrostatičko) polje koje nastaje u celom provodniku
Polje nije elektrostatičko jer ga ne stvaraju naelektrisanja, već elektromagnetno
Nema konzervacije, nema elektrostatičkog potencijala
Slika 2
Elektromagnetna indukcija je pojava nastajanja elektromotorne sile usled promene magnetnog fluksa
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta