Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza finansijske situacije". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
I Uvod
II Pojam računovodstva i finansijskog izveštavanja
III Finasijska situacija kao ključna podloga finansijskog due diligence
IV Finansijski due diligence kvalitetna provera poslovnog i finansijskog
kredibiliteta privrednih društava
V Suština i zadatak finansijskog izveštavanja
V I Zaključak
VI I Literatura
I
Uvod
Posmatrajući vrednosti finansijskog izveštavanja godinama unazad,možemo jasno zaključiti da se nije pridavala posebna važnost i značaj finansijskom izveštavanju. Informacije koje predstavljaju suštinu upravljačkog odlučivanja krajnje skromno su korišćene i analizirane od strane privrednih subjekata koji su ih sastavljali za potrebe donošenja najvažnijih odluka o samom poslovanju preduzeća.
Opšti termin finansisko izveštavanje se koristi da označi finansiske izveštaje(bilans stanja,račun dobitka i gubitka-bilans uspeha,bilans sopstvenog kapitala i bilans novčanih tokova),kao i finansiska otkrića ili obrazloženje tih izveštaja,izveštaj o poslovanju i za korisnike finansiskih izveštaja posebno značajan,izveštaj nezavisnog revizora o realnosti i objektivnosti bilansa.
Zadnjih decenija svet je iskusio brz porast kvantiteta i složenosti u zahtevima za finansisko izveštavanje,što dovodi do pitanja o tome da li je sada važeći sistem adekvatan,da li može da odgovori izazovoma XXI veka,te se pozivaju na izmene u važećem sistemu finansijskog izveštavanja.
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja MSFI-1, koji su se zvanično počeli primenjivati od 1.1.2004. godine kod nas imaju veoma jasan zadatak, a to je da sistemom unificiranih standarda precizno definišu način da se u finansijskim izveštajima nađu oni sadržaji i prikazi koji se mogu razumljivo tumačiti,odnosno proceniti i prezentovati svaku ekonomsku kategoriju, kao i celinu ekonomskih kategorija koje nalaze svoje mesto u elementarnim finansijskim izveštajima.
II
Pojam računovodstva i finansijskog izveštavanja
Računovodstvo je sredstvo pomoću koga merimo i opisujemo rezultate ekonomske aktivnosti.Ono je način na koji poslovni ljudi definišu poslovne ciljeve,mere ostvarene rezultate i procenjuju ostvarene učinke.Osnovna svrha računovodstva je da donosiocima odluka obezbedi informacije korisne za donošenje vitalnih ekonomskih odluka.Tako da se s pravom može reći ,da se kao ulaz(input) u računovodstveni proces javlja ekonomska aktivnost,odnosno poslovne transakcije,a kao izlaz(output),ili rezultat te aktivnosti se javljaju korisne informacije.Primarni cilj računovodstva sastoji se u tome da se obezbedi potpuno razumevanje prirode računovodstvenih informacija,kao i da neguje sposobnost da se te informacije efikasno koriste.Računovodstvo ,može se reći služi kao spona koja direktno povezuje donosioce odluka sa ekonomskim aktivnostima,a time i sa rezultatima tako donete odluke.
Informacije izvan firme se dostavljaju korisnicima informacijama opšte namene u formi kompleta računovodstvenih izveštaja koji se obično nazivaju finansiskim izveštajima,računovodstvenim iskazima,godišnjim računima ili bilansima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta