Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Glumac i animator u lutkarskoj predstavi". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет у Приштини – Косовској Митровици
Учитељски факултет Призрен - Лепосавић
Семинарски рад из предмета
Сценска и луткарска уметност
Тема: Глумац и аниматор у луткарској престави
Професор: Студент:
Доц. др Милан Станојевић
Лепосавић, 2011.година
Садржај
Увод............................................................................................... 1 Глумац и аниматор у луткарској престави...................................... 2 Општи покретачки квалитети неопходни глумцу у луткарском позоришту...............................................................................................
4 Снага мишића......................................................................... 4 Брзина..................................................................................... 5 Издржљивост.......................................................................... 5 Еластичност............................................................................ 6 Пажња..................................................................................... 6 Моторно памћење.................................................................. 7 Воља........................................................................................ 8 Машта...................................................................................... 9 9. Ритмичност............................................................................... 10 10. Координација између речи и покрета.................................. 11 Закључак....................................................................................... 14 Литература..................................................................................... 15
Увод
Стваралачки задаци с којима се сусрећу глумци у луткарском позоришту, у оквиру представе су многоструки, а глумци не би могли да постигну професионалне резултате без солидне пластичне припреме у процесу обучавања. Пластична култура глумца би требало да се развија не само у границама разрађивања статичко-покретачког апарата, којим се служи у игри с лутком, него свестрано, као најсавршеније његово изражајно средство. То је условљено и тенденцијом луткарског позоришта да се комбинује игра »на живо« — испред паравана, с разигравањем лутке пред очима гледалаца.
Основни задатак глумца-аниматора за пуновредно присуство на сцени, остваривањем покретачке писмености која је неопходна основа за приступање специфичности професионалне вештине. У том циљу, неопходно је опште јачање и развијање могућности покретачког апарата и брига за откривање његових сценско-изражајних могућности у уметности анимације. То значи да ћемо се трудити да аниматор најпуновредније усвоји специфичну покретачку вештину и навике, а, с друге стране, да створи ону основу на којој ће моћи да развија професионално мајсторство у специјалној обуци. Све то, надамо се, постићи ћемо средствима за постепено изграђивање и акумулирање покретачких навика различитог карактера. Знамо да се покретачки апарат препушта усавршавању под утицајем сврсисходног оптерећења. Он се прилагођава том оптерећењу, и за његово превазилажење израђује адекватне, прилагођене реакције. Покретачка навика означава трајно усвојене и слободно извршене радње и акције, а да није неопходно, при њиховој реализацији, да се њима руководи и да се контролишу из центра пажње.
Глумац и аниматор у луткарској престави
Аутоматизовање покрета, њихово претварање у покретачке навике много штеди нервну енергију. То има велики значај за глумца у луткарском позоришту. Главни критеријум за аутоматизовање једног покрета је степен учешћа свести у његовој реализацији. »Аутоматизовани покрети се реализују из коре великог мозга, без присуства свести, зато што су остала поља заузета, у исто време, другим задацима.« При постојању прекомерног и многоструког оптерећења глумца иза паравана, могућност да аутоматизује део својих радњи и да ослободи свест за стваралачки процес при оживљавању и разигравању лутке на самом паравану, од огромног је значаја за њега. У процесу изграђивања навике, постоји опасност да дође до њене деаутоматизације. То се дешава због унутрашњих органских растројстава у неком од звончића на ланцу, који проводи покретачки акт, или од исцрпљености, при стању стреса, какав случај су премијере, испити, смотре и други примери. У сваком од ових случајева је могућно да се разгради покретачка навика. Само по себи се разуме да, »што је солидније изграђена навика, то је издржљивија на разне врсте деаутоматизирајућих утицаја.« Новоизграђен покретачки стереотип крије и друге опасности. Једном изграђен, он се тешко мења, и нарочито је опасно ако се покрети неправилно усвоје од самог почетка.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta