Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Frank Lloyd Wright i Fallingwater ". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Fakultet za Umetnost i Dizajn
Univerzitet Megatrend
SEMINARSKI RAD
Frank Lloyd Wright
i
Fallingwater
Januar 2011
"Form and function is one"
Frank Lloyd Wrigh i principi organske arhitekture
Wright je bio ključna figura u razvoju moderne arhitekture, ali ipak nekako i u raskoraku sa njom. Imao je iste ciljeve kao i mnogi drugi modernisti ali je njegov rad ipak bio drugačiji. Za njega je moderna arhitektura i organska arhitektura bilo jedno te isto, što se moglo videti po njegovom radu koj je uvek bio drugačiji. Njegov koncept organske arhitekture razvijo se od skupa arhitektonskih principa devedesetih godina XIX veka do načina života XX veka. Definišući organsku arhitekturu Wright je formirao šest glavnih principa projektovanja.
Prvi je bio da jednostavnost i smirenost treba da budu mera umetnosti. Ovaj princip je zahtevao da se ukloni sve što je nepotrebno uključujući i unutrašnje pregradne zidove kao i tavane i podrume (koje je Wright smatrao nepotrebnim jer je akumuliranje nepotrebnih stvari smatrao besmislenim). Kao posledica toga, pisao je, zgrada treba da ima što je moguće manje prostorija, otvori bi trebali da budu sastavni deo konstrukcije i forme, detalji i dekoracija treba da budu redukovani a uređaji, urgađeni elementi, slike i nameštaj trebaju da budu sastavni deo cele strukture.
Drugi Wrightov princip je praktično pravio onoliki broj različitih stilova kuća koliko je bilo i tipova porodica ili ljudi. To je zapravo omogućivalo da se kuća potpuno izrazi i prilagodi potrebama i individualnosti klijenta.
Treći princip je povezivao prirodu, tipografiju i arhitekturu. Wright je smatrao da zgrada treba da izgleda kao da je izrasla iz svoje lokacije i da bude oblikovana u harmoniji sa svojom okolinom. Verovao je da zgrada treba da se stopi sa okolinom i bude što nenametljivija. Kao krovovi na prerijskim kućama koji su zgradu na neki način prizemljilii sa prostranim i niskim krilima i kuće se samim tim stapale sa okolnim blagim brežuljcima.
Wrightov četvrti princip zahtevao je da se boje objekata uzimaju i usklade sa okolnom prirodom i harmonično usklade sa materijalima od koih je zgrada napravljena. Često je za izgradnju objekata koristio materijale koji su se nalazili baš na toj lokaciji što je povezivalo zgradu za okolinu.
Peti princip je predstavljao izražavanje prirode materijala. Drvo je trebalo da izgleda kao drvo, znači da se vide godovi i njegova prirodna boja, isko tako i opeka, kamen i gips. Te materijale je smatrao prirodno lepim i prijateljskim. Slična konceptu prirode materijala je bila i ideja o konstruktivnom sklopu zgrade, po Wrightu moderna arhitektura je trebala da jasno prikazuje strukturalni sistem građevine: nošeno i ono što nosi treba da se razlikuje na prvi pogled.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta