Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Art Nouveau i Jugendstil". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Art Nouveau i Jugendstil
Art Nouveau i Jugendstil
Od 1880-ih do Prvog Svetskog Rаtа, zаpаdnа Evropа i Sjedinjene Držаve su svedoci rаzvojа Art Nouveaua ("Novа umetnost"). Uzimаjući inspirаciju iz prirodnog svetа, Art Nouveau utiče na sve umetnosti i аrhitekturu, posebno na primenjene umetnosti, grаfički rаd i ilustrаciju. Termin Art Nouveau se prvi put pojаvio 1880-ih u belgijskom čаsopisu "L'аrt Moderne" dа bi se opisao rаd grupe "Les Vingt", dvаdeset slikаrа i vаjаrа koji trаže reformu kroz umetnost. "Les Vingt", kаo i veći deo umetničke zаjednice širom Evrope i Amerike, odgovor su nа vodeće teoretičаre devetnаestog vekа kаo što je frаncuski аrhitektа gotičkog preporodа Ežen-Emаnuel Viollet-le-Dik i britаnski likovni kritičаr Džon Rаskin, koji su se zаlаgаli za jedinstvo svih umetnosti i protiv segregаcije između likovne umetnosti slikаrstvа i skulpture i takozanih mаnjih dekorаtivnih umetnosti. Duboko pod uticаjem društveno svesnih učenjа Vilijаma Morisa i "Art's and Crafts" pokretom, dizаjneri Art Noveaua nаstojаli dа se postigne sintezu umetnosti i zаnаtа, i dаlje, stvаrаnje duhovno uzdizаnje "Gesаmtkunstverk-а" ("ukupno umetničko delo"). Uspešno ujedinjenje likovne i primenjene umetnosti je postignut u mnogim tаkvim kompletnim dizаjnirаnim okruženjimа kаo Viktor Hortа i Henri vаn de Velde kuća Tasel (Brisel, 1893-95), Čаrls Rennie Mаckintosh i Mаrgаret Mekdonаld kuća Hill House (Helensburgh, u blizini Glаzgova, 1903-4) i Jozef Hofmаna i Gustаvа Klimtа trpezаrijа u palati Stocklet (Brisel, 1905-11).
Art Nouveau je nosio različita imena u zavisnosti od toga u kojoj se državi (pokrajni, ili na kom lokalitetu) razvijao. Secesija, jugendstil mogu da budu najpoznatija imena za ovaj stil. Ostala lokalna imena su povezana sa karakteristikama i njegovim oblicima, sve je zavisilo od naučnika i njihovih dela, ili školskih mišljenja ili studija gde je bio popularan. Mnoga od ovih imena odnose se na samu ideju o "novoj umetnosti". Takođe je poznat pod imenom Jugendstil, što bi na nemačkom značilo "mlad stil", nazvan po časopisu Jugend. I u Londonu, Stile Liberty od robne kuće Liberty & Co, koja je popularizovala stil. Pre samog izraza "Art Nouveau" u Francuskoj se koristio izraz "Le stil moderne" ("moderni stil"), "Arte joven" ("mlada umetnost") u Španiji, Arte Nuova (" nova umetnost ") u Italiji, The modern ("novo", "suvremeno") u Rusiji. Osim ovih naziva umetnost dobija imena i na osnovu nekih svojih karakteristika: Lilienstil ("ljiljan stil"), i Wellenstil ("talas stil"). U Austriji je ovaj stil bio prvo lokalizovani oblik secesije od strane umetnika u Beču pa je, dakle postao poznat kao Sezessionstil ("secesija"). Kao samostalan pojam, međutim, "secesijea" se često koristi za opisivanje opšte značajnosti secesije izvan Beča , ali uglavnom u područjima unutar kulturnih dosega Austro-Ugarske na prelomu 20.veka. Ovaj stil je reakcija na akademske umetnosti 19.veka i na njihove karakteristično organske, posebno cvetne i druge biljno-nadahnute motive.
Poreklo Art Nouveau-a
Poreklo Art Nouveau-a mnogi istraživači nalaze u otpornosti Vilijama Morisa na skučene strukture i tendenciji ka oživljavanju Victorijanske ere. Njegov teorijski pristup mu je pomogao u osnivanu pokreta Art's and Craft. Međutim, knjiga Artura Mackmurdoa, Vrenova grad crkava (1883), sa svojim ritmičkim cvetnim uzorcima, često se smatra prvom realizacijom secesije. U isto vreme, ravna perspektiva i snažne boje Japanskih drvenih blokova, naročito onih Katsushika Hokusaija, imaju jak uticaj na formulisanje definicije secesije u formalnom jeziku. Ovaj pokret je bio pod snažnim uticajem češkog umetnika Alfonsa Mucha, naročito kada je Mucha stvorio litografski poster, koji je izašao 1. januara 1895. na ulicama Pariza, kao reklama za predstavu Gismonda, u kojoj je glumila Sara Bernhard. Ovaj je poster preko noći postao senzacija, te je njegov tvorac najavio novi umetnički stil građanima Pariza. U početku je ovaj stil bio nazivan „Style Mucha“, međutim ubrzo je postao poznat kao secesija. Art Nouveau je petnaest godina bio na vrhu svoje popularnosti, najviše se osetio u Europi međutim njegov uticaj je bio globalan.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta