Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Ranije računarske mreže su služile za prenos podataka između geografskih dislociranih djelova sistema, ali pojava interneta dovela je do intezivnog umrežavanja.
Sada se infrastruktura interneta koristi za međusobnu koordinaciju i sinhronizaciju aktivnosti u poslovnom procesu.
Internet se najčešće opisuje kao mreža svih računarskih mreža, koja praktično radi na globalnom nivou. Najjednostavniji opis interneta bi bio da je on skup međusobno povezanih mreža, provajdera (internet posrednika) i njihovih korisnika. Praktično, jednom riječju, internet predstavlja globalnu računarsku mrežu koja se sastoji iz hiljade međusobno povezanih mreža koje za međusobno komuniciranje koriste internet protokol (IP internet protokol). Internet najčešće prestavlja i mnogo više od računarske mreže, i kada se govori o njegovom uticaju na informacione sisteme, najčešće se koristi termin ili naziv „internet tehnologije“.
Glavno objašnjenje za veliki uspjeh interneta i njegovo neprestano širenje i ulazak u sve „vode“ jevnog i privatnog života predstavlja implementacija otvorenih standarda i tu praktično postoji objašnjenje za nastanak, dosadašnji rast i očekivanu dalju ekspanziju interneta. Kada dva sistema razmenjuju jedan prema drugome informacije posredstvom odgovarajućih standarda to nazivamo otvoreni sistemi, i oni moraju biti javno dostupni.
Internet se najčešće bazira na otvorenim standardima i međusobnom umrežavanju različitih sistema i različitih proizvođača.
Razvoj interneta
Za unternet se najčešće kaže da postoji tridesetak godina, mada postoji činjenica da su korijeni interneta ipak nastali krajem šesdesetih godina prošlog vijeka. Kako bi se definisala arhitektura povezivanja računara različitih proizvođača, ministarstvo odbrane SAD je finansiralo izgradnju jedinstvene mreže ARPANET (ADVANCED RESEARCH PROJECT AGENCY NETWORK) 1969 godine.
Uvođenje ove tehnologije predstavljalo je rešenje zadataka računarske mreže koja će biti otporna na upade, napade, pa čak i na atomski rat. Osnovni zadatak je bilo međusobno povezivanje dva udaljena računara radi razmene podataka, korišćenje već postojećih računara sa drugim računarskim sistemima, kao i sama međusobna veza između tih računarskih sistema.
Problem rutiranja je bio problem nalaženja nekog prenosnog puta između dva udaljena računara.
Problem transporta je bio problem pakovanja odgovarajućih podataka radi transporta po prenosnom putu u jako nepovoljnim uslovima.
Komunikacioni protokol koji predstavlja rešenje ova dva problema nosi oznaku TCP / IP (TRANSMISION CONTROL PROTOCOL / INTERNET PROTOCOL) i prva računarska mreža koja je koristila ovaj protokol bila je ARPANET – 1978 godine, i u njoj su računari bili povezani modemima preko iznajmljenih telefonskih linija.
Akdemske institucije u SAD formirale su 1986godine sopstvenu računarsku mrežu NSF (NATIONAL SCIENCE FOUNDATION NETWORK) koje su se snažno razvijale. Na početku dvadesetih godina na bazi TCP / IP razvilo se više računarskih mreža od kojih su najpoznatije America online i Kompuserve.
Preokret u razvoju interneta nastaje devedesetih godina izlaskom izvan akademskog okruženja, odnosno legalizacijom komercijalnih aktivnosti na internetu i pojavom WWW (WORL WIDE WEB) koji je omogućio hipertekstualne veze između različitih dokumenata na različitim računarima i prenos multimedijalnih sadržaja (slika, zvuk, video).
Povezivanje na internet
Za povezivanje na internet potrebno je imati vezu do računara koji je već na na internetu, odnosno vezu do internet posrednika (provajdera) – ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER), jednog od preduzeća koje se specijalizovalo za tu vrstu usluga. Način povezivanja na internet najčešće zavisi od potrebe korisnika ili preduzeća, kao i od raspoloživih kapaciteta i tehnologija lokalne telekomunikacione infrastrukture. Cena interneta najčešće zavisi od kvaliteta veze i zahtjevanih servisa. Povezivanje na internet može se realizovati kao povremena i stalna veza, a povezivanje se još može izvršiti:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta