Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Verske sekte". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ У БЕОГРАДУ
СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ СОЦИОЛОГИЈЕ
НА ТЕМУ:
ВЕРСКЕ СЕКТЕ
Име и презиме: Професор:
006/08/2400 17. 12. 2008.
Садржај
Појам секте и цркве
Црква је продужетак Христовог присуства на Земљи („Црква је тело Христово чија је он глава“)
Црква је апостолска - само одабраних 12 апостола добило је власт од Христа и било обдарено Светим Духом да шире веру хришћанску, да крштавају, причешћују.
Црква хришћанска је једна, један је Господ, једна вера, једно крштење, један Свети Дух.
Црква је свеопшта. Није намењена само једном народу или племену.
Црква је заснована на Светом Писму, на примерима и поукама из живота Исуса Христа.
Међутим, главно питање је зашто их не можемо сматрати црквама, иако оне себе тако зову? Не можемо, најпре, због одступања у њиховим учењима. Свака секта на свој начин извлачи из контекста одређене делове Светога Писма и даје им нарочит значај, те се ствара „једно аутентично, спасоносно, правоверно и апсолутно тачно“. При томе су сама одступања врло велика. Могу бити одбацивање догми о Светој Тројици или молитвеног поштовања Пресвете Богородице и слично. Онај који то чини из својих материјалистичких или других личних погледа на свет и при томе не верује у Бога, јесте атеиста, али онај који себе сматра верником, а не следи богооткривене истине јесте јеретик. Према томе секте су јеретичке верске заједнице, а не црквене.
Подела секти
Постоји више принципа по којима је могуће извршити поделу. Секти је данас много. Рачуна се да их има преко две хиљаде у целом сцету, различитих су обележја, како догматских тако и географских. Овде је као критеријум поделе, узето учење, то јест званична религија, од које су се секте одвојиле.
Псеудохришћанске секте (проистекле из хришћанства) - оне које су се одвојиле од званичног учења хришћанске цркве;
Синкретистичке секте (настале комбиновањем елемената више религија) - мешавине разних званичних религијских и јеретичких праваца, као и окултизма и магије. Многе од њих садрже у себи и елементе сатанизма;
Сатанистичке секте - оне које отворено приповедају сатанизам, тј. да је Ђаво, Кали, Шејтан, Сотона - Бог и да му се треба клањати и приносити жртве;
Псеудохиндуистичке секте (проистекле из Будизма и Хиндуизма) - основа и матица је, хиндуизам са својим доктринама и техникама.
Ако за критеријум узмемо време, секте се деле на:
Архаичне - настају са појавом првих облика верских осећања;
Класичне - формирају се са појавом хришћанства и трају до периода када се појављује просветитељство;
Реформаторске - делују у периоду просветитељства и трају до шездесетих година овог века;
Савремене - трају од шездесетих овог века па све до данас.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta