Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elementi VIIa grupe (brom)". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.МЕГАТРЕНД УНИВЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОФАРМИНГ
-СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ-
БАЧКА ТОПОЛА
СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ ХЕМИЈЕ
ТЕМА:
ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА
ЕЛЕМЕНТИ VIIa ГРУПЕ
(БРОМ)
Проферор Студент
0810990754111
Бачка Топола
02.11.2008
САДРЖАЈ:
Увод
Особине атома
Физичке особине
Остале особине
Најстабилнији изотопи
Опширно о елементу
Хемијски подаци
Спојеви, добијање и употреба
Добијање брома
Својства и употреба брома
Спојеви брома
УВОД
 
Br
 
 
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
заст.
77Br
 
79Br
50,69%
81Br
49,31%
82Br
 
Тамо где другачије није назначено,
заст.=заступљеност у природи,
в.п.р.=време полу распада,
н.р.=начин распада,
е.р.=енергија распада,
п.р.=производ распада
Заступљеност
У природи бром је распрострањен у виду једињења. Најпознатији минерал брома је бром-карналит, KBr* 6 H2O. Растворени бромид и јављају се у неким сланим језерима и у морској води. Заступљен је у Земља земљиној кори у количини од 0,37 ppm, углавном као нечистоћа у морском песку и у каменој соли. Бром се у већим количинама јавља у морској води (65 ppm). У оба случаја јавља се у виду соли натријум-бромид а.
Откривен је 1826 године од стране A.J. Balarda и C. Lowinga.
Једињења
Најпознатија једињења брома су: бромоводоник (HBr) - веома јака киселина, као и њене соли натријум бромид и калијум броид. Велики значај у хемији имају његове флуоридне соли NaBrFx x=4,5,6. Бромид сребра се масовно користи у фотографији.
Биолошки значај
Бром је заступљен у човековом организму у количини од око 50 ppm, али он нема никакву битну улогу.
Паре брома оштећују слузокожу органа за дисање, а ако доспе на кожу бром прави ране које веома тешко зарастају. У великим количинама чист бром је веома отрован. Његова смртоносна доза износи 35 грама. Јони брома Br- су бозопасни уколико њихова количина не прелази преко оне која је у морској води.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta