Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bolesti zavisnosti". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Садржај
Увод.................................................................................... 3
1. Алкохолизам................................................................... 4
Типови алкохолицара........................................ 5
2. Наркоманија………………………………………...... 6
2.1Типови наркомана................................................ 7
2.2 Типови зависника од дроге................................. 8
3. Пушење.......................................................................... 8
4. Коцкање....................................................................... 10
Закључак …...................................................................... 12
Литература ................................................................... 13
Увод
Зависност или адикција је подлежност некој штетној навици, најчешће, психофизичка зависност од дрога, никотина, алкохола… У последњих пар деценија од појаве интернета, спомиње се и могућност постојања зависности од интернета.
Класификација укључује више врста зависности, попут физиолошке, психолошке итд. Све врсте имају сличан ток, дијагнозу, прогнозу и процедуру третмана.
Болести зависности могу успешно да се лече као и сва хронична стања. Слично хроничним болестима, неопходна је у току одређеног временског распона, примена комбиноване терапије. Комбинована терапија подразумева приступ који одговара потрбама сваког пацијента понаособ, као и тежини стања у коме се пацијент налази у одређеним етапама опоравка. Лечење је далеко ефикасније ако се почне раније, а начини лечења зависе од индивидуе. Најбоља је комбинација различитих облика лечења.
Лечење зависника није могуће уколико они сами не покажу жељу за излечењем.
У овом делу рада уследиће детаљнији осврт на неколико шире распрострањених болести зависности.
Алкохолизам
Алкохолизам представља један од најстаријих облика зависности. Израз алкохол арапског је порекла и претпоставља се да су Арапи први открили његове особине.
Сматра се да је алкохол почео да се производи шест хиљада година пре наше ере као храна,забава и лек. У примитивним друштвима колективна опијања имала су религијско-обредну функцију и била су под строгом контролом племенских вођа. Вековима је владало у великој мери моралистицко одређење алкохолизма као порока појединца којег треба казнити. Тако је египатским фараонима било забрањено да конзумирају алкохолна пића; Буда га је назвао “демоном пожуде”, Хипократ је писао да је “пијанство умишљено самовољно изазивање лудила”, док су Спартанцима који су претерано пили одсецали ноге по наређењу краља. Међутим, следеће две хиљаде година ти ставови су у великој мери изгубили на снази. Тек крајем 17. и поцетком 19. века јавља се значајнији интерес друштва, као и први озбиљнији подаци о проблемима везаним за повећану употребу алкохола. Шири научни приступ алкохолизму поциње 1951. год кад је Светска здравствена организација дефинисала алкохол као болест зависности. Алкохолизам представља облик друштвене девијације који се изражава као извитоперење у задовољењу одређених људских потреба, и који у већини савремених друстава представља озбиљан здравствени и уопште социјални проблем. У својој основи алкохолизам с једне стране, представља тип болести зависности, док је с друге стране, веома раширен и сложен социјални проблем, имајући у виду његове узорке, масивност и социјалне последице.
Постоје различита гледишта о узроцима алкохолизма. Могу се поделити на:
- Биолошка која настанак алкохолизма објашњавају различитим биофизиолошким поремећајима или наслеђеношћу алкохоличарских склоности. Према овој концепцији, алкохолизам настаје најчешће као поседица поремећаја великог метаболизма. Мишљења су подељена о томе да ли алкохол код зависника изазиа физичку или психичку зависност.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta