Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Estetika lutkarske režije". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет у Приштини – Косовској Митровици
Учитељски факултет Призрен - Лепосавић
Семинарски рад из предмета
Сценска и луткарска уметност
Тема: Естетика луткарске режије
Професор: Студент:
Доц. др Милан Станојевић
Лепосавић, 2011.година
Садржај
Увод.................................................................................................. 1 Специфичности луткарског израза............................................ 2 Естетика луткарске режије.......................................................... 4 Задаци луткарске режије.............................................................. 7 Закључак................................................................................. 9 Литература.............................................................................. 10
Увод
Луткарска режија као посебна врста у оквиру режије не постоји. Свака позоришна режија има исти циљ. Режија је селекција и организација уметничких средстава за издвајање одређене мисли, у сценском времену и простору, на бази неког драмског дела. Ова приближна дефиниција може бити допуњена и обогаћена, али то је у суштини редитељски посао. Један од садржаја који су укључени у ову дефиницију многоструког значења је организација сукоба посредством уметничких ликова. Организација сукоба је незамислива без остварења уметничких ликова и њиховог пласирања у том сукобу. Наравно, овим се не исцрпљује значење режије. Позоришна пракса је пуна примера у којима су сукоби на нижем нивоу, пошто се ти сукоби реализују од стране лица, а не ликова. То је база за изграђивање лика целе представе.
Што се тиче луткарске режије, за разлику од драмске, разлика је у томе што редитељ мора да познаје луткарску уметност, која има своје одређено место у оквиру свих уметности. У суштини, то је познавање жанра, закона луткарског позоришта. Као што не може да се сними филм, ако се не познају закони филмске уметности, тако и у луткарству не може да се ради без познавања луткарске уметности. Често се праве поређења луткарске и драмске уметности доприрала су мишљења: »човек на сцени има много више изражајних могућности од лутке, зато што лутка нема очи, има ограничен покрет« итд.
Специфичности луткарског израза
По својој лаконској ликовности, луткарска уметност је блиска поезији. Луткарски израз је згуснут, лаконски, експресиван, прецизан, не дозвољава расипање времена и делује као реч у поезији, често, тачно, максимално асоцијативно. У последњих 30—40 година луткарски театар преживљава ренесансу, непрекидно тражи своје оквире, законе, самосталан уметнички језик и тај језик непрестано обогаћује. Тако, на пример, последњих година се одлучно појављују квалитативно нови изрази у односу на лутку и у односу човек — лутка. Често тај однос »жив« човек — лутка, због непознавања тражења луткарског језика, доводи до тога да »жив« човек компромитује лутку и њене специфичности. Чим лутка на сцени не доказује своје право на живот, своје непоновљиво уметничко деловање, немамо луткарску представу. То је проблем структуре и квалитета мишљења, а не у томе колико лутака имамо на сцени. Ако једна представа може да се уради и без лутака, то није луткарска представа. За луткарску представу мора да се докаже да та представа има најјаче уметничко дејство ако је рађена баш с луткама. Луткарска представа може да буде и са »живим« глумцима и једном лутком и обратно. Представа с луткама и једним глумцем може да буде позориште с луткама, а не луткарско позориште. О томе треба да се води рачуна при режирању. Има редитеља који раде у луткарском позоришту, а не раде луткарске представе него представе с луткама.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta