Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Hidrostatički prenosnik snage za navodjenje sistema za upravljanje vatrom na jednom borbenom sredstvu". Rad ima 28 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad iz predmeta:
Hidraulički i pneumatski upravljački sistemi
Predmet seminarskog rada:
Hidrostatički prenosnik snage za navodjenje sistema za upravljanje vatrom na jednom borbenom sredstvu
Hidrostatički prenosnik snage po pravcu sistema za upravljanje vatrom na borbenom sredstvu je izvrsni podsistem sistema za upravljanje vatrom. Namena hidrostatičkog prenosnika snage jeste da vrši rotiranje kupole borbenog sredstva u horizontalnoj ravni. Upravljanje hidrostatičkog prenosnika snage vrši se uz pomoć upravljačko – računarskog podsistema, koji je u sklopu sistema.
Specifikacija sastavnih uredjaja hidrostatičkog prenosnika snage:
hidropojačavač
hidromotor
rezervoar
dva induktivna davaoca pritiska
druga razvodna kutija
blok releja
davalac brzine po pravcu
hidromontažni komplet
elektromontažni komplet
Hidropojačavač
Hidropojačavač je namenjen osiguravanju odgovarajućeg pritiska u sistemu za pouzdan rad borbenog sredstva. Ovaj uredjaj je ujedno i jedan od odgovornih uredjaja za brzinu i smer rotiranja kupole jer je direktno povezan za vratilo hidromotora.
Kućište služi za smeštanje svih sklopova hidropojačavača i kao rezervoar hidrauličnog ulja. Kućište mora ujedno da bude i hladnjak hidropojačavača, kako bi se na ovaj način izbeglo pregorevanje samog uredjaja. Za telo borbenog sredstva je pričvršćeno amortizerima. Kako je pogon hidropojačavača ostvaren uz pomoć elektromotora moralno je da se veza izmedju ta dva elemenata zaštiti. Izmedju hidropojačavača i elektromotora nalazi se zaptivni prsten, a samo vratilo je zaštićeno manžetnom. Prenos obrtnog momenta pogonskog elementa ostvaren je reduktorom koji je povezan sa zupčastom pumpom i pumpom sa nagibnom pločom.
Sa donje strane kućišta postoje:
prelivni ventil
ventil za ispuštanje hidrauličnog ulja
ventil za nalivanje hidrauličnog ulja
prečistač hidrauličnog ulja
Prelivni ventil je jednosmeran, i služi za održavanje konstantnog pritiska od 1Mpa u hidrauličnom uredjaju. Pri ostvarivanju ovog pritiska ventil propušta ulje u kućište hidropojačavača putem prigušnika, a takodje doprema ulje i preko hidromotora u rezervoar.
Prčistač ulja ima namenu da filtrira ulje koie dolazi iz zupčaste pumpe ka prvom stepenu pojačanja u hidromotoru.
U unutrašnjosti kućišta se nalaze:
servopumpa sa nagibnom pločom
zupčasta pumpa za napajanje hidrauličnog uredjaja radnim uljem
mehanizam za upravljanje
elektromagnet upravljanja
blok ventila
Zupčasta pumpa je četvorosekciona pumpa koja služi za dolivanje ulja u hidraulički uredjaj pod pritiskom od 1Mpa. Fundamentalni delovi zupčaste pumpe su kućište, pogonski zupčanik i gonjeni zupčanici.
Ventil sigurnosti takodje osigurava potreban pritisak od 1Mpa u hidrauličnom uredjaju, tako što se on otvara ukoliko je razlika pritiska ispred i iza ventila 0,5Mpa i više. Osim toga što osigurava potreban pritisak on ima još jednu namenu a to je da zaštiti uredjaj ukoliko dodje do začepljenja prečistača.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta